Daily Archives 2015-11-04

POCZĄTEK ŻYCIA CZ. II

Mimo iż nie zostało to jeszcze dokładnie zbadane, panuje jednak ogólne przekonanie, że dwa jajniki zmieniają się w funkcjach w ten sposób, że jeden jajnik wytwarza jajo w jednym miesiącu, a drugi w następnym miesiącu.

czytaj więcej

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ CZ. II

Płeć. Istnieją już wystarczające dowody, za pomocą których można wykazać, że płeć odgrywa ważną rolę w rozwoju fizycznym i umyslo- wym dziecka. Zaznaczają się wyraźne różnice w tempie rozwoju fizycznego w zależności od płci. Po urodzeniu chłopcy są nieznacznie więksi niż dziewczynki, ale dziewczynki rosną i dojrzewają szybciej niż chłopcy. Normalnie dziewczęta dojrzewają pod względem seksualnym o rok wcześniej niż chłopcy i w tym samym czasie są wyższe od chłopców. Zaznacza się to dokładnie w okresie przed pokwitaniem, między dziewiątym a dwunastym rokiem życia. Dziewczęta osiągają także szybciej swoją dojrzałą wielkość niż chłopcy. W rozwoju umysłowym, który mierzy się za pomocą testów inteligencji, zachodzi nieznaczna różnica na korzyść dziewcząt. Dziewczęta rozwijają się umysłowo wcześniej niż chłopcy i swoją dojrzałość umysłową osiągają nieco szybciej.

czytaj więcej

WRAŻLIWOŚĆ NOWORODKA CZ. II

Nagle wybuchy dźwięków. Oprócz krzyku noworodek jest zdolny do innego rodzaju wokalizacji, to jest do tak zwanych dźwięków wybuchowych, które przypominają ciężki oddech. Są one powszechnie określane jako „gruchanie”, „chrząkanie” i „bulgotanie”. Nie przejawia się w nich żadna intencja oraz nie mają one żadnego znaczenia. Pojawiają się przypadkowo wtedy, kiedy następuje skurcz mięśni głosowych. Ze względu na to, że dźwięki te mają niską barwę i są słabe w porównaniu z krzykiem, pozostają one często niespostrzeżone lub są traktowane jako mało ważne.

czytaj więcej

ROZWÓJ MOTORYKI CZ. II

Reakcje specyficzne powstają w rzeczywistości z rozwoju reakcji ogólnych. W okresie płodowym przeważa reakcja ogólna. Kiedy jedna część ciała jest pobudzona, wówczas reaguje cały organizm. Po urodzeniu dzieje się to samo. Nawet w przypadku krzyku całe ciało niemowlęcia jest czynne, mimo że krzyk dotyczył tylko małej powierzchni ciała. W miarę upływu czasu, gdy rozwój noworodka postępuje naprzód, pojawiają się czynności bardziej zlokalizowane, reakcje specyficzne w formie, obejmujące tylko jedną część ciała.

czytaj więcej

Objawy typowe u chłopców – moczenie się cz. II

Więcej wiary we własne możliwości – oto czego trzeba niejednemu chłopcu mającemu owe kłopoty, a nabranie tej wiary to proces stopniowy, przy czym dziecku będzie potrzebna pomoc. Bez względu na to, czy rodzice będą chcieli i mogli zorganizować pomoc z zewnątrz, nie wolno im zapominać o tym, że sami mogą zdziałać bardzo wiele. Powinni przede wszystkim nastawić się na dodawanie małemu otuchy. Mogą mu wyjaśnić, że wiedzą o licznych przypadkach tego typu i że praktycznie każdy z nich kończył się opanowaniem problemu przez chłopca. Nie wątpią więc, że i ich własne dziecko też sobie we właściwym czasie poradzi.

czytaj więcej