Daily Archives 2015-11-05

Zabawa i fantazja dzieci

Zabawia dzieci. (27 min.). Zabawa jest dynamicznym czynnikiem zarówno w rozwoju umysłowym dziecka, jak i w rozwoju fizycznym. Film ten pokazuje zmiany w formach reakcji dziecka i przedstawia zabawy w każdym okresie jego rozwoju. Film ukazuje charakterystyczne właściwości wolnej, spontanicznej zabawy, zabawy iluzyjnej, zabawy konstrukcyjnej, właściwości kolekcjonowania, rozrywek, gier i sportu. Film wskazuje, co mogą i powinni uczynić rodzice, ażeby stworzyć dzieciom najlepsze warunki zabawy. Zwraca również uwagę na konieczność uwzględniania odpowiedniego czasu na zabawę, właściwego miejsca do zabawy w domu i poza domem, odpowiedniego wyposażenia, dobierania odpowiednich towarzyszy zabaw: film podkreśla możność uczenia się zgodnie ze zdolnościami dziecka i wskazuje na potrzebę wywoływania zadowolenia u dziecka w czasie zabawy. Film ten jest skorelowany z rozdziałem XI.

czytaj więcej

Skutki chorób

Jak dalece choroby wpływają na rozwój fizyczny dziecka, to zależy od ostrości, długości i istoty choroby. Spadek na wadze jest nieunikniony w każdym przypadku choroby, bez względu nawet na jej lekki przebieg. Choroba przebiegająca długo i ostro może spowodować zahamowanie w rozwoju wysokości ciała. Zwykłe choroby przeważnie nie wywierają trwałego wpływu na rozwój fizyczny dzieci szkolnych (Palmer, 1936: Hardy, 1943: Evans, 1944). Mogą pojawić się chwilowe skutki choroby, jednakże rozwój dzieci, które wcześnie przebyły choroby, nie wykazuje żadnych odchyleń w porównaniu z rozwojem dzieci, które uchroniły się od chorób.

czytaj więcej