Daily Archives 2015-11-06

Odra

Pierwsze 3 lub 4 dni odry mijają bez wysypki. Choroba wygląda na coraz bardziej nasilające się przeziębienie. Oczy są przekrwione i załzawione. Odciągnąwszy w dół dolną powiekę, można zobaczyć, że jest od wewnątrz jaskrawoczerwona. Napady męczącego, suchego kaszlu są coraz częstsze. Temperatura rośnie z każdym dniem. Wysypka – w postaci niezbyt wyraźnie odcinających się od reszty skóry różowych plamek za uszami – pojawia się około czwartego dnia, przy wysokiej gorączce. Stopniowo plamki wysypują się na twarzy i na całym ciele, już większe i o ciemniejszym zabarwieniu. Na dzień przed wystąpieniem wysypki pojawia się tzw. objaw Koplika – od wewnątrz policzków, w pobliżu zębów trzonowych, tworzą się drobniutkie, białe grudki na tle zaczerwienionej błony śluzowej. Nie mając doświadczenia, trudno je rozpoznać.

czytaj więcej

Funkcje fizjologiczne noworodka

Fizjologiczne funkcje noworodka różnią się bardzo w porównaniu z tymi samymi funkcjami u dziecka starszego lub dorosłych. Tempo pulsu dziecka bezpośrednio po urodzeniu waha się od 130 do 150 uderzeń na minutę i spada przeciętnie do 117 w pierwszych kilku dniach po urodzeniu. Przeciętne tempo pulsu dorosłego wynosi około 70 uderzeń na minutę. Naczynia włoskowate funkcjonują mniej prawidłowo w okresie po urodzeniu niż w okresie późniejszym, a szczególnie u dzieci urodzonych przedwcześnie, ćo często może być związane z wylewami krwi podczas narodzin (Pratt, 1954). Wyraźne różnice występują również w tempie pulsu. Zgodnie z Hal- versonem (1941), w głębokim śnie średnia tempa pulsu nowonarodzonego dziecka wynosi 123,5 uderzeń na minutę, natomiast podczas płaczu średnia tempa pulsu wynosi 218,2.

czytaj więcej

Stan zdrowia matki

Odczuwanie ostrego głodu przez kobiety pochodzące ze wszystkich grup ekonomicznych wywiera w okresie płodowym ujemny wpływ na ich potomstwo. W czasie oblężenia Leningradu przez Niemców od 1941 do 1943 roku liczba martwych urodzeń podwoiła się, a liczba przedwczesnych porodów była znacznie wyższa. Ogólne obniżenie żywotności i częste wrodzone zmiękczenia kości czaszki były wtedy powszechnym zjawiskiem (Antonow 1947). Te same skutki zauważono w czasie okupacji Holandii przez Niemcy w zimie od 1944 do 1945 roku. Kiedy poprawiły się warunki w dostawie pożywienia, wówczas waga i długość urodzonych niemowląt powróciła do poprzednich norm oraz zmniejszyła się liczba przedwczesnych i martwych porodów (Smith, 1947),

czytaj więcej

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PŁODU

Jest wiele tradycyjnych przekonań dotyczących wpływu aktywności matki i różnych stanów jej organizmu, które mają decydować w mniejszym lub większym stopniu o rozwoju dziecka w jej organizmie. Do czasów obecnych jest mało badań naukowych, które wyjaśniłyby działanie tych czynników. Chociaż badacze są powszechnie przekonani, że różnorodność w odżywianiu się, stan zdrowia i wydzielanie gruczołów mają wpływ na układ krwi matki, a zatem i na rozwój zarodka, to jednak zakres tego wpływu nie jest dostatecznie zbadany. Czasami jest trudno, a czasami wręcz nie można wyjaśnić, czy skutek jest wywołany działaniem danego określonego czynnika czy innego.

czytaj więcej

Ruchliwość płodu

Indywidualne różnice w ruchliwości zostały zaobserwowane i przekazane przez matki. Niektóre zarodki są aktywne prawie w 75%>, a inne zaledwie w 5#/o. Pojawiają się różnice w typie reakcji zarodków, jak również w liczbie i częstotliwości ruchów. Niektóre zarodki ciągle obracają się i kręcą, natomiast inne pozostają przez- dłuższy czas w tej samej pozycji, ale kopią i szturchają rękami i nogami, niektóre mają drgawki prawie każdego dnia, inne wcale. W pierwszym miesiącu wyczuwalnych ruchów płodu zaznacza się największy wzrost siły i liczby ruchów płodu. Od tego czasu aż do 9 miesiąca księżycowego zaznacza się regularny wzrost siły i liczby ruchów, chociaż z dnia na dzień zaznaczają się duże różnice w ich liczbie (Newberry, 1941: Harris i Harris, 1946: Hooker, 1951). W ostatnim miesiącu księżycowym ciąży liczba i intensywność ruchów nie zmienia się, co może być spowodowane uciskiem macicy na głowę zarodka, hamującym ruchy płodu, albo całkowitym wypełnieniem się macicy ciałem płodu, wskutek czego zmniejsza się przestrzeń potrzebna do wykonywania ruchów (Newberry, 1941).

czytaj więcej