Daily Archives 2015-11-07

DETERMINACJA PŁCI

Przez całe wieki zastanawiano się nad dwoma ważnymi problemami związanymi z determinacją płci, Pierwszy z nich dotyczył prób przepowiadania płci nieurodzonego jeszcze dziecka już we wczesnym okresie ciąży, drugi natomiast to kontrola nad formowaniem się pożądanej płci. W związku z tym rozwinęły się zabobonne wierzenia i praktyki, które miały mieć decydujący wpływ na kontrolę płci. Omówimy je pokrótce, aby wykazać, jak ważną rolę odgrywały te zabobonne wierzenia w przeszłości.

czytaj więcej

ŚWIADOMOŚĆ NOWORODKA

W jaki sposób przedstawia się świat noworodkowi i czego jest on świadomy, gdy po raz pierwszy obserwuje swoje środowisko, w którym przebywa od urodzenia? Przez długie lata na tym zagadnieniu koncentrowały się różnego rodzaju spekulatywne zainteresowania. I właśnie ze względu na spekulatywny charakter badań nie mamy dobrych wiadomości i możemy tylko przypuszczać, na podstawie zachowania się noworodka, co zachodzi w jego umyśle i co on spostrzega w pierwszych dniach po urodzeniu. Ograniczone wiadomości, jakie posiadamy, po- we wszystkich częściach ciała. Uzewnętrznia się ona, gdy pojawi się odruch uderzeniowy. Niektóre części ciała są jednak bardziej wrażliwe niż inne. Błona śluzowa warg na przykład jest mocno wrażliwa, natomiast skóra tułowia, uda, przedramienia jest słabiej uwrażliwiona. Bodźce na zimno wywołują natychmiastowe i bardziej wyraźne reakcje niż bodźce na ciepło. Zaobserwowano również różnice zachodzące w reakcjach ssania na zmiany temperatury mleka (Pratt i inni, 1930: Jensen, 1932: Pratt, 1954). Wrażliwość na ból jest słaba w czasie pierwszego lub drugiego dnia życia noworodka. Najwrażliwszym miejscem są podeszwy, stopy, wargi, rzęsy, błona śluzowa nosa i skóra czoła. Ciało, łokcie, nogi i ręce są mniej wrażliwe niż u dorosłych. Reakcje bólu nie tylko ujawniają się wcześniej w przednich częściach ciała, ale rozwijają się one znacznie szybciej aniżeli w tylnych zakończeniach ciała. Jest to związane z faktem, że twarz noworodka jest bardziej niż nogi wrażliwa na bodźce bólu, co zaznacza się szczególnie w pierwszych dniach życia ‚noworodka. Sen przyczynia się do wzrostu progu wrażliwości, co przejawia się bardziej w reakcjach niezlokalizowanych i nieokreślonych niż w reakcjach zlokalizowanych w czasie snu (Sherman i inni, 1936: Crud- den, 1937: McGraw, 1941a: Pratt, 1954).

czytaj więcej

OKRESY ROZWOJOWE

Lawton (1943) twierdzi, że „…całe nasze życie zostało podzielone na okresy, a każdy z tych okresów ma własne problemy związane z przystosowaniem się. Okresy te nie wiążą się z jakimś jednym problemem, ponieważ problemy zmieniają się. Podział życia jednostki na okresy jest metodą, która pozwala na analizę problemów przystosowania się, albowiem sam podział na okresy nie zmienia się. Poprzez całe życie ludzie zdobywają różne sposoby pokonywania trudności życiowych. Niektóre sposoby są odpowiednie i skuteczne, natomiast inne są niewłaściwe i bezużyteczne. Albo też metoda postępowania może być odpowiednia w jednym okresie, a niewłaściwa w innym”. Jakich zmian musi dokonać jednostka w przystosowaniu się – będzie to zależało od potrzeb jednostki w danej fazie jej rozwoju (Rubinov, 1933).

czytaj więcej