Daily Archives 2015-11-13

Wiek dziewiętnasty

W pierwszej połowie XIX wieku zainteresowania badaniem były bardzo małe. Doprowadziło to do takiej sytuacji, że w okresie ponad 50 lat nie zaznaczył się faktycznie postęp w rozwoju psychologii dziecka. Daty w nawiasach dotyczą pozycji bibliograficznych, s. 728 (przyp. tłum.).

czytaj więcej

Właściwości przedwcześnie urodzonych noworodków

Liczne badania przeprowadzone nad wcześniakami wykazały, że w porównaniu z noworodkami urodzonymi we właściwym czasie, szereg właściwości rozwoju występuje u nich zaraz po urodzeniu. W większości przypadków wcześniaki wykazują takie same cechy w zachowaniu się, jak noworodki urodzone normalnie, lecz znacznie słabiej rozwinięte.

czytaj więcej