Daily Archives 2015-11-14

Skutki chorób – kontynuacja

Choroba w okresie dziecięcym często prowadzi do zaburzeń osobowości. O zaburzeniach decyduje zwykle nie tylko sama choroba, ale również fakt, że w czasie choroby dziecko jest rozpieszczone, a jego dotychczasowy tryb życia nie jest przestrzegany i obowiązki dziecka są na pewien czas zawieszone. Jeżeli choroba trwa przez kilka miesięcy, to nie tylko dziecko jest „rozpieszczone”, ale samo napotyka trudności w ponownym przystosowaniu się do swoich dawnych równieśników zabaw, ponieważ oni w czasie jego choroby nauczyli się już więcej pod względem przystosowania się. Przejawia się to w niewłaściwej postawie społecznej oraz w wykształcaniu nawyków bawienia się w pojedynkę.

czytaj więcej

Bezpośrednie obserwacje zarodka ludzkiego są niemożliwe

Stwierdzenia matek w odniesieniu do ruchów zarodka mogą być błędne, jak wszystkie zeznania introspekcyjne. Stopień dokładności zeznań matki zależy w dużym stopniu od jej zainteresowań przedmiotem i przygotowaniem do naukowych metod badan. W większości wypadków jedyną zasadniczą wiedzą, jaką można uzyskać przez zastosowanie tej metody, jest fakt, że ruchy płodu są dosyć wyraźnie odczuwane przez matkę, która umie je rozeznawać i umiejscawiać. Jednakże matki mogą wykazywać różnicę wrażliwości macicy ze względu na działanie takich fizycznych czynników, jak wielkość, położenie zarodka w macicy i napięcie mięśni. Te różnice indywidualne, dotyczące progu wrażliwości, mają głęboki wpływ na introspekcyjne zeznania matek.

czytaj więcej

FILM JAKO POMOC

Z Rozwojem dziecka skorelowanych jest dziewięć filmów i pięć serii filmowych. Ponieważ wiele ilustrucji zamieszczonych w tekście pochodzi z tych filmów, zaznajamiamy czytelnika z ich treścią.

czytaj więcej

NOSICIELE DZIEDZICZNOŚCI

Czym jest jednostka i jakie posiada cechy fizyczne i psychiczne, to zależy od typu rodziców, dziadków i licznych jej przodków. To, co przekazują rodzice potomkom, nie jest właściwie cechą, lecz genem, który determinuje formę, w jaką rozwinie się dana cecha u potomka. Ażeby zrozumieć w pełni rolę, jaką odgrywa gen w dziedziczności, należy wyjaśnić, co to jest gen, gdzie jest on zlokalizowany i jak działa jako nosiciel dziedziczności.

czytaj więcej

KOŚCI DZIECKA CZ. II

Ze względu na to, że kości niemowlęcia są miękkie, całe jego ciało jest giętkie i może ono bez trudu przybierać bardzo różne pozycje (na przykład może ssać palce u nóg podczas leżenia na grzbiecie). Należy dodać, że kości w tym czasie mogą ulegać zniekształceniu pod wpływem ucisku, jeżeli tego rodzaju przyczyna nie zostanie usunięta. Kształt gło- wy może ulec spłaszczeniu, jeżeli pozwala się niemowlęciu na zbyt długie spanie na grzbiecie: również klatka piersiowa może zostać spłaszczona, jeżeli niemowlę podczas snu będzie leżało na brzuszku. Nawet w okresie szkoły podstawowej kości mogą ulec zniekształceniu pod wpływem działania ciężkiego obuwia lub siedzenia w pochylonej pozycji w ławce szkolnej.

czytaj więcej

POCZĄTEK ŻYCIA

Aby wytworzyć pełny obraz rozwoju człowieka, należy dobrze zrozumieć, jaki jest początek życia i jakie są jego źródła. Pierwsze okresy rozwoju oraz przybliżony czas, w jakim one się pojawiają, są następujące:

czytaj więcej

Zaburzenia w wydzielaniu gruczołów i głuchota

Zaburzenia w wydzielaniu gruczołów wpływają nie tylko na zniekształcenie budowy ciała, ale także na rozwój inteligencji i osobowość dziecka. W przypadku karłowatości, na przykład, zaznacza się brak hormonu wydzielanego przez gruczoł przysadki mózgowej. Proporcje ciała są zachowane, lecz jednostka jest miniaturą dorosłego. Rozwój umysłowy jest normalny, brak jest tylko czynnika pobudzającego wzrost. Każdy wpływ psychologiczny będzie miał znaczenie pośrednie, ponieważ w takiej lub innej formie pozostawia on ślady na stosunku jednostki do swojej karłowatości. W przypadku karłowatości wywołanej niedoczynnością tarczycy, cały rozwój ulega zahamowaniu. W ostrych przypadkach nazywa się to kret y- n i z m e m. Z chwilą gdy o rozwoju komórki decyduje hormon tarczycy, wówczas na skutek braku tego hormonu rozwój wszystkich komórek ulega zahamowaniu, Kości rosną wolniej i kostnienie ich jest opóźnione. Komórki rozwijają się nierównomiernie i to może spowodować niedorozwój umysłowy. Jak dalece niedoczynność tarczycy wpłynie na rozwój dziecka, będzie zależało od stopnia niedoczynności i częściowo od okresu rozwoju jednostki, w którym ta niedoczynność się pojawi. Najważniejszym okresem rozwoju jest okres płodowy, w którym znaznacza się największy wzrost i rozwój jednostki (Morgolese, 1948).

czytaj więcej