Daily Archives 2015-11-16

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PŁODU CZ. II

Kiedy matka jest źle odżywiana lub niedożywiona, wówczas zarodek nie otrzymuje potrzebnych składników pożywienia z krwi matki i wzrost płodu jest zahamowany. Złe odżywianie pozbawione witamin jest gorsze niż mała ilość pożywienia. W wyniku tego pojawiają się albo jakieś zniekształcenia fizyczne, jak na przykład angielska choroba, pobudliwość nerwowa, ogólne osłabienie fizyczne albo mniej lub bardziej wyraźne osłabienie rozwoju umysłowego (Sontag, 1941). Brak witamin w diecie matki ciężarnej, a szczególnie brak złożonej witaminy B, wpływa ujemnie na inteligencję dziecka we wczesnych latach życia. Dotychczas nie stwierdzono, czy skutek ten zostanie później skompensowany („New York Times”, 1955a).

czytaj więcej

Powszechne choroby w okresie dziecięcym

Bayer i Snyder (1950) twierdzą, że w każdym okresie w dziecięctwie dziecko jest specjalnie uczulone na choroby, które jednak nie przyniosą poważnych następstw, jeżeli jest ono otoczone normalną opieką. Tylko nieduży procent dzieci ulega ciągłym chorobom. Mimo że w medycynie zastosowano wiele współczesnych metod immunizacji, środków profilaktycznych w postaci szczepionek, które znacznie obniżyły śmiertelność niemowląt i dzieci, to jednak liczba zgonów wśród dzieci jest jeszcze duża, szczególnie w pierwszym roku życia (Cooke, i’948). Najczęstsze są zgony niemowląt kończących pierwszy rok życia. Choroby dróg oddechowych powodują często śmiertelność w pierwszym roku życia, chociaż zachodzą okresowe przesilenia w tych chorobach. Inną przyczyną częstej śmiertelności niemowląt są choroby jelitowo-żołądkowe (Norval i Kennedy, 1949). Natomiast częstą przyczyną śmiertelności dzieci w wieku szkolnym są choroby naczyniowo-sercowe i rak oraz wszystkie choroby infekcyjno-wirusowe, jak: koklusz, odra, grypa, dyfteryt i polio (Kahn, 1951).

czytaj więcej

Objawy typowe u chłopców – moczenie się

Psychiatrzy zajmujący się problemem moczenia nocnego u dzieci zgodnie potwierdzają istnienie pewnego klasycznego modelu tego zjawiska u chłopców (a jak wiadomo 80% przypadków moczenia nocnego dotyczy ich właśnie). Spróbuję podać zwięzły opis typowego przypadku. Chłopiec jest trochę niepewny siebie i łatwo dochodzi do przekonania, że nie potrafi sprostać różnym sytuacjom. Raczej obawia się rywalizacji z innymi chłopcami i unika jakichkolwiek zatargów. Na ogół czuje się zdominowany przez matkę, która kocha go bardzo, ale nie stać jej na taką dozę cierpliwości i taktu, jakiej wymaga bardzo wrażliwa natura malca. Chłopiec został wychowany na tyle surowo, że nie stać go na jawny protest. Stawia bierny opór, marudząc z wykonywaniem poleceń lub zachowując się w sposób irytujący, co tym bardziej pogłębia dezaprobatę matki. W tego typu przypadkach malec na ogół nie znajduje dostatecznej podpory psychicznej w ojcu. (Zob. punkty 57 i 519.)

czytaj więcej

Badania nad schorzeniami oczu u wcześniaków

W późniejszym wieku bardzo ujemnie wpływa na nie zle odżywianie, a takie defekty, jak karłowatość i otyłość występują u nich częściej niż u dzieci urodzonych w normalnym czasie. Stwierdzono, że wśród wcześniaków najpoważniejszym defektem są schorzenia oczu. Inni autorzy twierdzą, że przedwczesność nie wywiera wyraźnego wpływu na rozwój fizyczny (Howard i Morrell, 1952).

czytaj więcej

PORODY WIELOKROTNE CZ. II

Bliźnięta nieidentyczne. U kobiety normalnie dojrzewa jedno jajo i dlatego rozwija się tylko jedno dziecko. Czasami mogą rozwinąć się jednocześnie dwa jaja lub więcej i mogą one być zapłodnione w tym samym czasie. Osoby, które rozwijają się z tych dwóch jaj, są określane jako bliźnięta braterskie, dwujajowe lub nieidentyczne. Określenie „nieidentyczne” sugeruje brak podobieństwa w fizycznym i umysłowym rozwoju bliźniąt. Pojawianie się bliźniąt dwujajowych tłumaczy się tym, że kiedy chromosomy dwóch jaj dzielą się, wówczas łączą się one w grupy chromosomów, które nie są takie same dla obu jaj. Jedno jajo może otrzymać przewagę chromosomów od dziadka, a drugie od babki. Dla uzupełnienia należy dodać, że oba jaja są zapłodnione przez oddzielne plemniki, każde z nich ze swoim własnym doborem chromosomów. W rezultacie powstałe pokolenia nie są tak dalece podobne w wielu cechach, jak to przejawia się u zwykłych braci lub sióstr. Bliźnięta nieidentyczne mogą być tej samej płci albo odmiennej. W okresie przedporodowym tworzą się dwa różne łożyska i każde jajo posiada własne środowisko przedporodowe. Bliźnięta nieidentyczne nie są właściwie bliźniętami, ale raczej dwoma jednoczesnymi ciążami.

czytaj więcej

Biegunki przewlekłe i nawracające

Wyodrębniono kilka różnych chorób narządów trawienia, wywołujących przewlekłe biegunki u niemowląt i dzieci. Niegdyś traktowano je jako jeden i ten sam zespół chorobowy. Do tej pory jeszcze nie wszystko zostało w tym zakresie wyjaśnione. Zwłóknienie torbielowate trzustki (mucoviscidosis). Dwa najczęstsze objawy towarzyszące tej chorobie to cuchnąca biegunka i kaszel, ale w ogóle chorobę cechuje rozmaitość objawów. Wypróżnienia bywają częste i wyglądają normalnie w okresie wczesnego niemowlęctwa, natomiast po wprowadzeniu do jadłospisu niemowlęcia nowych potraw, pojawiają się maziste i cuchnące stolce. Odbytnica jest czasem lekko wysunięta na zewnątrz. U noworodka jelita mogą być zaczopowane suchą smółką, a częściowa niedrożność może się powtarzać w późniejszych latach w związku z zatrzymywaniem się w jelitach suchego, twardego kału. Większość niemowląt dotkniętych tą chorobą ma dobry, a nawet wilczy apetyt. Mimo wszystko jednak pojawiają się oznaki niedożywienia wskutek niezdolności ustroju do prawidłowego trawienia pokarmów, jaka rozwija się równocześnie z przewlekającym się stanem zapalnym oskrzeli. Jeśli choroba ma przebieg łagodny, do takiego stanu dochodzi dopiero po kilku latach.

czytaj więcej