Daily Archives 2015-11-18

Wyniki uczenia się zależą od dojrzewania

Dziecko nie może się uczyć, zanim nie jest gotowe do uczenia się. Musi najpierw nastąpić niezbędny rozwój fizyczny i umysłowy, zanim nowe sprawności i zdolności nie zostaną wykształcone na tych podstawach. Jak wykazano, uczenie się odruchów warunkowych nie jest możliwe nawet przy zastosowaniu intensywnych ćwiczeń, zanim organizm nie dojrzeje. Następuje to zwykle w trzecim miesiącu życia (S. S. Morgan i J. J. B. Morgan, 1944).

czytaj więcej

NOSICIELE DZIEDZICZNOŚCI CZ. III

Komórka męska, plemnik, dzieli się na cztery komórki albo sperma t y d y, z których każda jest zdolna do zapłodnienia komórki żeń- skiej, Spermatydy są znane jako gamety albo tak zwane komórki małżeńskie. Kiedy zachodzi podział w komórce żeńskiej, wówczas jeden z chromosomów z każdej pary jest wypychany na zewnątrz komórki. Są one nazwane ciałkami kierunkowymi i nie mogą być zapłodnione. W procesie podziału wytwarzają się trzy ciała kierunkowe, mniejsze od jaja albo gamety, które są zdolne do zapłodnienia. Te ciała kierunkowe są szybko wchłaniane i wydzielane. Jeżeli jajo nie zostanie zapłodnione, rozpada się i zostaje wydalone z organizmu wraz z płynem menstrualnym. Po osiągnięciu dojrzałości każdy plemnik, tak jak i jajo, zawiera 24 chromosomy.

czytaj więcej

ZAPŁODNIENIE (STRUKTURA POCZĄTKOWA)

Do rozwoju fizycznego zaznacza się prawidłowość nie tylko w zakresie wzrostu i wagi, ale także w rozwoju szerokości kości i mięśni (Lombard, 1950). Zauważono również prawidłowości w różnych właściwościach rozwoju motorycznego, jak na przykład w przypadku chwytania (Halverson, 1931: Castner, 1932), w budowaniu z klocków (Johnson, 1933: Ames, 1938) i pisaniu (Ames i lig, 1951). Jak stwierdzono, w rozwoju mowy przejawia się również prawidłowość począwszy od pierwszego krzyku do zdolności mówienia w sposób dojrzały (Irwin i Chen, 1946: Irwin, 1948: McCarthy, 1952, 1954).

czytaj więcej