Daily Archives 2015-11-20

Zaburzenia w oddawaniu moczu cz. II

W przypadku malca tęskniącego za domem rodzice powinni poświęcić mu przez pierwsze kilka dni pobytu w nowym miejscu więcej czasu niż zwykle, żeby nie rozwinęło się w nim poczucie osamotnienia i żeby rozsmakował się w nowym otoczeniu. Jeśli kłopoty są na tle pojawienia się w domu niemowlęcia, rodzice powinni znaleźć sposób na upewnienie starszego malca, że nie ma powodu czuć się odsunięty na bok (punkty 541 -548). Nie ma potrzeby strofowania i zawstydzania małego – na ogół jemu samemu jest przykro z powodu tego, co mu się przydarza. Będzie pokrzepiony, jeśli usłyszy od rodziców optymistyczne zapewnienie, że na pewno już wkrótce znowu „będzie sucho” aż do rana.

czytaj więcej

Kości i chrząstki, z wyjątkiem czaszki, nie rozwijają się

Brzuch sterczy, staje się duży i obwisły, skóra jest szorstka, włosy twarde, a rozwój intelektualny jest poniżej normy. Znaczna niedoczynność tarczycy wywołuje kretynizm, d) Przedłużające się i niszczące organizm choroby matki, jak na przykład gruźlica, cukrzyca wywierają taki sam wpływ na zarodek, jak złe odżywianie się. e) Toksyny, czyli trucizny znajdujące się we krwi matki, a pochodzące z ołowiu łub fosforu na skutek zetknięcia się z nimi w niektórych zawodach, jak na przykład w malarstwie albo w garncarstwie, oraz bakterie niektórych chorób wpływają zdecydowanie na rozwój zarodka. Trucizna ołowiu jest przyczyną poronienia, głuchoty, niemoty i innych anormalności. Zażywanie przez matki dużej ilości chininy w wypadkach malarii powoduje wzrost liczby przypadków wrodzonej głuchoty, będącej wynikiem działania chininy na ucho wewnętrzne płodu (Sontag, 1941). f) Rubel la albo różyczka, jak wykazano na str. 110, pozostawia poważne następstwa fizyczne i umysłowe, szczególnie jeżeli pojawi się w pierwszych czterech miesiącach ciąży: nie wywiera natomiast żadnego wpływu w późniejszym okresie ciąży, g) Ostatnio stwierdzono, że czynnik Rh, w wypadku konfliktu, powoduje poronienia, martwe porody i niższy stopień inteligencji u potomstwa (Shock, 1947: Potter, 1948. 1955: Ger- wer i Day, 1950). h)PromienieXi rad, stosowane nawet w bardzo małych ilościach w końcowej fazie rozwoju zarodka zwierzęcego, powodują jednak zmiany u potomka i oddziałują na następną generację. Zgodnie z poglądami Murphy i innych (1942), naświetlanie promieniami X lub radem miednicy kobiety w okresie porodu nie wywiera wpływu na owulację, jak również na czasową lub stałą bezpłodność. Promienie te nie wywierają silnego wpływu także na zdrowie lub rozwój dzieci urodzonych po okresie czasowej bezpłodności. Gdy stosuje się promieniowanie w okresie ciąży, to skutek tego będzie zależał częściowo od siły radu, a częściowo od czasu naświetlania promieniami X, a także od wieku zarodka. Promienie, stosowane do celów terapeutycznych we wczesnych okresach ciąży, działają z większą siłą. Prawdopodobnie promienie te wywierają ujemny wpływ na zarodki, wśród których najpowszechniejszym zniekształceniem jest pojawienie się mikrocefalika, czyli osoby o anormalnie małej głowie i mózgu wraz z towarzyszącym niedorozwojem umysłowym. Jeżeli promienie stosuje się przy końcu okresu ciąży dla potrzeb diagnostycznych lub pomiarowych, to działanie ich musi trwać przez krótki okres czasu, a wtedy nie mają wpływu na zarodek. Pierwsze wiadomości dotyczące skutków wybuchów bomb atomowych wskazują, że martwe porody, zniekształcenia i obniżenie się wagi noworodka są zjawiskiem częstym {Neel, 1953).

czytaj więcej

Moczenie nocne

Moczenie nocne u dziewczynek składa się najczęściej na obraz całkowicie różny od typowego przypadku u chłopców. Dziewczynka bywa właśnie bardzo przedsiębiorcza i angażuje się w daleko idącą rywalizację z bratem czy matką. (Może np. uważać, że potrafi sama zaopiekować się ojcem i być dla niego lepszym towarzystwem niż matka.) Może być bardzo rozżalona, iż jest dziewczy- nką, bo w jej odczuciu ma to wiele ujemnych stron. Zatem w przypadku moczenia nocnego u dziewczynki zadaniem rodziców jest ułatwienie jej pogodzenia się z własną płcią, eliminowanie sytuacji prowadzących do rywalizowania z bratem, przekonanie jej, że jest kochana właśnie jako dziewczynka, zwłaszcza że jej ojciec kocha ją jako córkę, przy czym powinna zrozumieć, że swe sprawy i zainteresowania ojciec dzieli przede wszystkim z matką.

czytaj więcej

METODY STOSOWANE W BADANIACH DZIECKA

Metoda anegdotowa lub „gabinetowa”. Jest to najstarsza z metod stosowanych w badaniach nad dzieckiem. Obejmuje ona teoretyczną analizę zachowania się dziecka, opartą na poprzednich obserwacjach, zwykle przypadkowych i dorywczych. Stosowana była przez filozofów. Platon, w czwartym wieku p.n.e., pierwszy zastosował tę metodę w swojej analizie koncepcji idealnego wychowania dziecka i przedstawił ją w Republice. Od czasów Platona, a zwłaszcza w okresie wielkich reformatorów wychowania w osiemnastym wieku, powstało wiele prac filozoficznych. Spośród nich wyróżniają się dwa wybitne dzieła: Rousseau’a Emile i Locke’a Essay on human understanding (Traktat dotyczący rozumu ludzkiego). 1

czytaj więcej

Właściwości bliźniąt – kontynuacja

Zagadnienie, jak dalece bliźniactwo wpływa na rozwój społeczny jednostki, było przedmiotem obszernych badań. Ponieważ bliźnięta identyczne mają wiele wspólnych zainteresowań i są skazane na częstsze przebywanie razem, w odosobnieniu od towarzystwa zewnętrznego, niż bliźnięta nieidentyczne lub dzieci pojedynczo urodzone, nic też dziwnego, że są przez rówieśników jednakowo traktowane i wykazują podobieństwo w społecznym zachowaniu się, mierzonym skalą dojrzałości społecznej (Troup i Lester, 1932). Już w okresie przedszkolnym bliźnięta zwracają wzajemnie na siebie uwagę, naśladują jedno drugie i wykazują podobne uczucia w stosunku do innych (Burlinham, 1949, 1952).

czytaj więcej

Gorączka reumatyczna

Gorączka reumatyczna to choroba o różnym przebiegu, atakująca stawy, serce i inne części ciała. Lekarze są zdania, że jest to reakcja niektórych narządów ciała (np. stawów czy serca) na popaciorkowcową infekcję gardła. Nie leczona natychmiastowo i prawidłowo, choroba reumatyczna potrafi ciągnąć się tygodniami i miesiącami. Co więcej, u dzieci ma tendencję do częstych nawrotów, towarzyszących każdej następnej paciorkowcowej infekcji gardła.

czytaj więcej

Okres krytyczny dla dziecka – kontynuacja

Najkrytyczniejszym momentem tego okresu jest pierwszy dzień życia, w którym umiera 29% w stosunku do śmiertelności wszystkich dzieci w fazie neonatalnej (National Office of Vital Statistics Report, 1947). Następne dwa dni po urodzeniu są również okresem krytycznym (Takahashi, 1954). Są różne przyczyny śmiertelności dzieci w fazie neonatalnej: do najbardziej powszechnych przyczyn należą: niedojrzałość, wrodzona niezdolność, zła budowa organizmu, uszkodzenie przy porodzie, zapalenie, przeziębienie, biegunki, anoksje, czyli brak tlenu, spowodowany działaniem lekarstw zażywanych w celu uśmierzenia bólów porodowych (National Office of Vital Statistics Report, 1947: Mengert, 1948: Benda, 1954: Mayer i Marks, 1954: Takahashi, 1954).

czytaj więcej

Różnice indywidualne

Nie wszystkie części ciała noworodka są w równym stopniu aktywne. Obserwacje nad noworodkami w ciągu pierwszych 10 dni życia ujawniły, że największą ruchliwość przejawia tułów i nogi, a najmniejszą głowa (Gatewood i Weiss, 1930: Irwin, 1930). Zauważono wyraźne różnice między aktywnością ręki prawej i lewej, z wyraźną przewagą ruchów prawej ręki nad lewą w pierwszych dziesięciu dniach po urodzeniu. Przypuszcza się, że różnice w częstości ruchów ramion można uważać za podstawę przyszłej zręczności (Stubbs i Irwin, 1933: Valentine i Wagner, 1934).

czytaj więcej