Daily Archives 2015-11-23

Wydzielina z pochwy

Sposób postępowania. Nieznaczna wydzielina z pochwy pojawia się u małych dziewczynek dość często. W większości przypadków winę ponoszą niegroźne bakterie, a cała sprawa likwiduje się w krótkim czasie. Gęsta, obfita i drażniąca wydzielina może być spowodowana poważniejszą infekcją i wymaga szybkiej interwencji lekarskiej. Umiarkowana wydzielina, lecz utrzymująca się przez wiele dni, powinna być również zgłoszona lekarzowi. Wydzielina składająca się częściowo z ropy, a częściowo z krwi bywa czasami następstwem wsadzenia przez małą dziewczynkę do pochwy jakiegoś przedmiotu, który pozostawiony tam, wywołuje podrażnienie i stan zapalny. Jeżeli to zostało stwierdzone, rodzice powinni oczywiście wytłumaczyć małej, że nie może tego więcej robić: należy jednak wyjaśnić sytuację w taki sposób, żeby nie wzbudzić nadmiernego poczucia winy i nie sugerować dziecku, że spowodowała lub mogła spowodować poważne okaleczenie. Badanie własnego ciała i eksperymenty, do jakich doszło, nie różnią się tak zasadniczo od tego, co robią wszystkie dzieci w tym wieku. Jak wyjaśniałem w punkcie 573, małe dziewczynki bywają zaniepokojone różnicami w wyglądzie narządów płciowych i czasami dochodzą do wniosku, że nie są takie, jak chłopcy, ponieważ doprowadziły do okaleczenia własnego ciała przez dotykanie tych narządów. Oskarżenia ze strony rodziców, czy to dotyczące masturbacji, czy uszkodzenia ciała mogą nasilić ten niepokój.

czytaj więcej

Havighurst i jego praca

W końcu znajomość prawidłowości i normalnego rozwoju jest przydatna dla nauczycieli, rodziców i innych osób, które już naprzód będą przygotowywać dziecko do zmian, jakie zajdą w jego organizmie, w jego zainteresowaniach i zachowaniu się. Jeżeli nawet przygotowanie psychologiczne nie zdoła usunąć całkowicie wszystkich napięć emocjonalnych, jakie towarzyszą normalnemu przystosowywaniu się, to jednak długotrwałe wysiłki w tym kierunku mogą je osłabić. Na przykład, dziecko, które jest przygotowane do tych zadań, które czekają na nie, gdy pójdzie do szkoły, lepiej przystosuje się do wymagań szkoły i będzie bardziej zadowolone niż dziecko, które nie było przygotowane do tego, co będzie robiło w szkole. Podobnie dziecko, które uczy się współżycia w rodzinie, lepiej przystosowuje się do grupy społecznej poza domem niż dziecko, które było ośrodkiem zainteresowania domowników.

czytaj więcej

Badania nad środowiskiem płodowym

Rubella albo różyczka, która ma łagodny przebieg w dzieciństwie, przebyta w okresie ciąży, jak zauważono, daje takie powikłania u potomstwa, jak: katarakta, głuchota, anormalności w strukturze serca, defekty w zębach, mikrocefalia, tępota umysłowa, martwe porody, śmierć noworodków: powikłania te pojawiają się w pierwszych trzech lub czterech miesiącach ciąży (Shock, 1947: Beswick i inni 1949: Hopkins, 1949: Levinson, 1949: Weselhoeft, 1949: przestawieniu. Zmiany w warunkach środowiskowych wpływają na zmiany tempa i równowagi rozwoju między różnymi częściami organizmu. W eksperymencie z myszami, Ingalls (1950) wywołał specyficzne defekty fizyczne systematycznie redukując tlen w różnych okresach ciąży. Charakter zniekształceń potomstwa określono intensywnością i czasem, w ciągu którego nie dostarczano tlenu, czyli poprzezanoksję. Pozbawienie dostawy tlenu w ósmym, dniu ciąży na przykład decydowało o niekompletnym wykształceniu się czaszki, podczas gdy pozbawienie tlenu w dwunastym dniu ciąży wpływało na powstawanie wargi zajęczej. Niedostarczenie szczurom witaminy A decydowało o zniekształceniu oczu u młodych. Brak ryboflawiny u matek wpływał na zniekształcenie kręgosłupa u potomstwa. Tak samo brak witaminy D w diecie matki wpływał także na zniekształcenie kręgosłupa u potomstwa, ale zniekształcenie to miało inny charakter niż wywołane brakiem ryboflawiny (Warkany, 1944).

czytaj więcej