Daily Archives 2015-11-24

PRZYCZYNY ROZWOJU

Rozwój właściwości fizycznych i umysłowych jest częściowo wynikiem istotnego dojrzewania tych właściwości, a częściowo wynikiem ćwiczeń i doświadczeń, jakie jednostka zdobywa. Przez dojrzewa- n i e rozumie się rozwój lub pojawienie się właściwości potencjalnie obecnych w jednostce, a wynikających z jej wyposażenia dziedzicznego. Zgodnie z poglądami Gesella (1952) „…dojrzewanie można określić jako sumę skutków działania genów w określonym cyklu życiowym jednostki. Na tym polega jej konstytucjonalna indywidualność”. Na skutek dojrzewania właściwości często pojawiają się z zadziwiającą szybkością. W przypadku chodzenia jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego rozwoju jest nagłe pojawianie się każdego następnego stadium, często nawet po stwierdzeniu, że dziecko jest zbyt opóźnione w porównaniu z przeciętnym wiekiem dziecka normalnie rozwiniętego, w którym pojawia się ta specjalna umiejętność.

czytaj więcej

Pożywienie, uszkodzenia i choroby

Nadmierna czynność grasicy (umiejscowionej w klatce piersiowej) albo zbyt aktywna czynność przysadki mózgowej (umiejscowionej w okolicach międzymózgowia) obniża normalny rozwój i powoduje, że dziecko pod względem fizycznym i umysłowym zachowuje się zbyt długo w sposób dziecinny. Niedoczynność gruczołów seksualnych opóźnia początek dojrzewania seksualnego, podczas gdy nadmierna czynność doprowadza do przedwczesnego rozwoju seksualnego. Wyjątkowa przypadki nadczynności gonad są znane jako puberty praecox albo jako wczesna dojrzałość seksualna, która może pojawić się u dziecka nawet pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia.

czytaj więcej

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ

Tempo i kierunek rozwoju można zmieniać za pomocą czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wzrost fizyczny zależy częściowo od pożywienia i ogólnego stanu zdrowia, a częściowo od takich czynników, jak: słońce, świeże powietrze i warunki klimatyczne. Struktury osobowości ulegają bardziej wpływom postaw niż stosunkom społecznym. Mogą jednak zachodzić również przypadki odwrotne.

czytaj więcej

Słuch

Zagadnienie, czy noworodek widzi czy nie widzi kolorów nie zostało jeszcze eksperymentalnie zbadane. Badania nad rozwojem czopków oka noworodka nie dały żadnego wskaźnika na wrażliwość kolorów. Każdy wysiłek zmierzający do określenia wrażliwości noworodka na kolor zaraz po urodzeniu musi opierać się na sposobie funkcjonowania oka, a nie na jego anatomicznej strukturze. Badania nad noworodkami ujawniły, że pomiędzy siódmym a dziewiątym dniem życia reagowały one nieco odmiennie na różne kolory o tym samym nasyceniu. Kolor niebieski wywierał na aktywność największy wpływ hamujący, a kolor czerwony miał najmniejszy wpływ ze wszystkich kolorów. Dziewczęta były bardziej wrażliwe na działanie kolorów niż chłopcy, u których przejawiła się częściowa ślepota na kolory, a szczególnie w rozróżnianiu koloru czerwonego (Smith, 1936).

czytaj więcej

WIELKOŚĆ CIAŁA CZ. II

Wysokość dorosłego można obecnie przewidzieć z dosyć dużą dokładnością, prześwietlenie bowiem kości przegubu i dłoni dziecka pozwala na ustalenie wymiarów kręgosłupa w wieku dojrzałym (Gruclich, 1950). Ze względu na to, że zachodzi wysoka korelacja pomiędzy wiekiem szkieletu dziecka, określonym za pomocą prześwietlenia promieniami Rentgena kości dłoni i przegubu, a wielkością kręgosłupa tej samej jednostki, uzyskaną w okresie dojrzałym w momencie prześwietlenia kręgosłupa, można przewidzieć z dużą dokładnością, jak wysokie będzie dziecko po osiągnięciu pełnej dojrzałości (Grayj 1948: Bayley i Pinou, 1952). Co więcej, ponieważ wzrost dziecka wykazuje tendencję do osiągnięcia wysokości, jaką mają jego rodzice, a to ze względu na podobieństwa dziedziczne, może to również stanowić podstawę do przepowiedze- nia jego wysokości jako dorosłego (Bayley, 1951, 1954). Przepowiadanie ostatecznej wysokości jednostce w okresie dziecięctwa i w okresie przedadolescencyjnym jest nie tylko trudne, ale także niedokładne w porównaniu z innymi okresami (Simons, 1944).

czytaj więcej

TEMPO ROZWOJU CZ. II

Od trzech do sześciu lat życia tempo rozwoju jest nadal szybkie, jednakże nie tak szybkie jak w poprzednich trzech latach. Tempo rozwoju od urodzenia do pięciu lat równa się tempu rozwoju od pięciu do piętnastu lat. W okresie sześciu lat tempo rozwoju zaczyna obniżać się i począwszy od tego wieku do okresu bezpośrednio przed adolescencją, tempo to jest nieco zwolnione. Jednakże w okresie przedadolescen- cyjnym i we wczesnym okresie adolescencji, to jest w przybliżeniu między dwunastym a czternastym rokiem życia, tempo rozwoju jest ponownie przyśpieszone, lecz nieco później staje się wolniejsze, a mianowicie w okresie dwóch lub trzech lat przed osiągnięciem dojrzałości przez jednostkę.

czytaj więcej