Monthly Archives Listopad 2015

Zasady rozwoju

Od momentu poczęcia aż do śmierci jednostka ciągle się zmienia. Nigdy nie jest ona czymś statycznym. Poprzez okresy dzieciństwa i ado- lescencji rozwija się jej struktura pod względem fizycznym i umysłowym przyjmując właściwości, którymi charakteryzuje się osoba dorosła. Nawet i w późniejszym okresie życia zmiany te nie są zahamowane. Oczywiście, zachodzą one nadal, ale w wolniejszym tempie aż do okresu starości, w którym następuje powolne cofanie się w rozwoju. Rozwój jest procesem ciągłym, który rozpoczyna się już przed urodzeniem. Narodziny są tylko momentem, który zaistniał w długim szeregu następujących po sobie zmian, a nie są początkiem życia.

czytaj więcej

Płeć upragniona

Nie biorąc pod uwagą tego. w jaki sposób rozwijają sią, posiadają one albo dwie dziewczynki te same geny i dlatego też są albo różnej pici zawsze tej samej ptci – dwóch chłopców albo dwie dziewczynki iecznym roazinami cimeryKansKiini i niemiecKimi ujawmiy, ze uu uzu roku w rodzinach wielodzietnych i małodzietnych zaznacza sią przewaga 120 do 125 dzieci pici mąskiej na 100 jednostek pici żeńskiej (Bernstein, 1948: Scheinfeld, 1950).

czytaj więcej

Faza zarodkowa – kontynuacja

Twarz staje się nieco szersza w fazie zarodkowej. Pojawia się wiele zmian w strukturze nosa, ust, gardła, zaznaczają się już miejsca na zęby. W środku okresu płodowego skóra zarodka jest bardzo pomarszczona, co jest wynikiem braku podściółki tłuszczowej. Włosy na czaszce są krótkie i słabo ubarwione. Przy końcu okresu płodowego skóra jest bardzo czerwona, co jest wynikiem widoczności systemu naczyń krwionośnych, ułożonych bezpośrednio pod skórą. Skóra jest pokryta meszkiem lanugo, czyli miękkimi wełnistymi włoskami, które giną zaraz po urodzeniu, a po raz pierwszy pojawiają się w środku fazy zarodkowej (Carmichaeł, 1954).

czytaj więcej

Szmery w sercu

W minionych latach dziecko, u którego wykryto zadawniony szmer serca, było czasami traktowane przez całe lata jak półinwalida – nie wolno mu było brać udziału w zajęciach sportowych, mimo że nie stwierdzono objawów czynnej infekcji. Obecnie przeważa wśród lekarzy tendencja do zezwalania dziecku całkowicie wyprowadzonemu z fazy czynnej infekcji na stopniowy powrót do zupełnie normalnego trybu życia (z uczestniczeniem w grach dziecięcych i sportach, przy których się nie męczy), ale pod warunkiem, że zagojone blizny nie zakłócają w sposób zauważalny efektywnej pracy serca. Tendencja ta motywowana jest dwoma względami. Mięsień sercowy, nie będąc w stanie zapalnym, wzmacnia się dzięki normalnej aktywności ruchowej. A jeszcze ważniejsze jest zdrowie psychiczne dziecka – uchronienie go przed litowaniem się nad sobą samym, przed obawą, że choroba jest nieuleczalna, przed poczuciem, że jest w innej sytuacji niż reszta dzieci. Takie dzieci powinny jednak otrzymywać leki z bezwzględną regularnością, bo to uchroni je przed następną infekcją paciorkowcową.

czytaj więcej

Współzależność dojrzewania i uczenia się

Dzięki fizycznej i nerwowej plastyczności struktury dziecka można kształtować je według wzoru, co jest niemożliwe u zwierząt, u których wyposażenie nerwowo-mięśniowe jest już prawie gotowe do funkcjonowania zaraz po urodzeniu. Ze względu na to, że dziecko jest zdolne do uczenia się, może ono przejawiać bardziej różnorodne formy przystosowania się. W konsekwencji pomaga mu to do osiągania większego postępu oraz do uzyskania wyższego poziomu rozwojowego niż jest to możliwe wśród zwierząt (Punke 1950). Okres największej plastyczności, w którym uczenie odgrywa najważniejszą rolę, przypada na dziecięctwo. W tym czasie są ustalone postawy, nawyki i formy zachowania się, a osobowość jednostki jest już ukształtowana. Wszystko to, czego się dziecko nauczyło w tym czasie, w dużym stopniu determinuje jego przyszłe sukcesy lub niepowodzenia w przystosowaniu się do życia (Freud 1920).

czytaj więcej

Śmierć w kołysce (nagła śmierć niemowlęcia)

Są to wypadki niezwykle rzadkie, ale zdarza się, iż niemowlę w wieku od 3 tygodni do 7 miesięcy zostaje znalezione martwe w łóżeczku. Nigdy nie udaje się należycie wyjaśnić powodu, nawet po dokonaniu sekcji. Dziecko mogło być np. lekko przeziębione, ale nie gorączkowało, ani też nie było w złym stanie. Czasem na ustach dziecka stwierdzano odrobinę krwawej piany. To właśnie w zestawieniu z faktem, że niektóre z niemowląt leżały twarzyczką do materacyka lub miały kołderkę naciągniętą na główkę, wiodło do niedawna do wniosku, że chodzi o przypadek uduszenia się dziecka. Stwierdzane czasem wymiociny sugerowały, że uduszenie mogło nastąpić podczas wymiotowania.

czytaj więcej

Różyczka (rubella)

Wysypka w różyczce jest podobna do wysypki odrowej, ale obydwie choroby nie mają ze sobą nic wspólnego. Różyczka nie daje żadnych objawów przeziębieniowych (jak katar czy kaszel). Może wystąpić lekki ból gardła. Gorączka bywa na ogół nie taka wysoka (poniżej 39°). Chory może się czuć zupełnie dobrze. Wysypka ma postać płaskich różowych plamek, zwykle wysypujących się na całym ciele w ciągu jednego dnia. Następnego dnia plamki trochę bledną i zaczynają się zlewać, tak że skóra przestaje wyglądać jak cętkowana, a robi się jednolicie zaróżowiona. Najbardziej charakterystycznym objawem jest powiększenie i wrażliwość węzłów chłonnych z tyłu głowy – za uszami i na szyi. Często daje się ono obserwować jeszcze przed wystąpieniem wysypki i może cofnąć się dopiero w jakiś czas po wyzdrowieniu. W niektórych przypadkach wysypka jest tak nieznaczna, że przechodzi nie zauważona.

czytaj więcej

Wiek rodziców – kontynuacja

Badania nad rodzajami porodów wskazują na to, jak ważna jest znajomość przebiegu porodu. Pratt podkreśla (1954), że „…normalny poród nie wywiera wpływu na dziecko, lecz w skomplikowanych przypadkach może wywrzeć swój wpływ na przebieg jego rozwoju”. Są trzy rodzaje porodów. Pierwszym jest poród naturalny albo spontaniczny, w którym położenie i wielkość płodu w stosunku do organów rozrodczych matki stwarzają możliwość przebiegu porodu w pozycji płodu głową w dół.

czytaj więcej

Kwarantanna lub izolacja z powodu choroby zakaźnej cz. II

Dorośli z rodziny chorego – z wyjątkiem osób pracujących z dziećmi i w zakładach żywienia – nie są na ogół zobowiązani do nieopuszczania domu i niechodzenia do pracy – i dotyczy to każdej choroby zakaźnej. Jeśli chodzi natomiast o odwiedzanie znajomych domów, w których są dzieci podatne na zakażenie, trzeba kierować się własnym zdrowym rozsądkiem. Ryzyko zarażenia innych dzieci jest właściwie żadne, pod warunkiem niekontaktowania się z nimi bezpośrednio. Mimo wszystko na pewno nie będziecie mile witani, jeżeli rodzice są przesadni, a chodzi o przypadki wywołujące niepokój, jak np. zakażenie nagminnym zapaleniem przyusznic mężczyzny, krztuścem niemowlęcia czy kogokolwiek płonicą. Wina może spaść na was, jeśli ktokolwiek z odwiedzanych ulegnie zakażeniu daną chorobą nawet w następnym roku. Z drugiej strony, nie wahajcie się przed pójściem z wizytą w przypadku choroby, która nie budzi takiego lęku, jak np. odra, ospa wietrzna czy różyczka, jeżeli ponadto sami przebyliście już tę chorobę, a znajomi nie żywią obaw i zapraszają was serdecznie na wieczór, przy czym prawdopodobnie nawet nie zobaczycie ich dzieci.

czytaj więcej

Funkcje fizjologiczne noworodka cz. II

W porównaniu z arteriami serce jest małe, dlatego musi uderzać znacznie szybciej, aby zachować normalne ciśnienie krwi. U zdrowego dziecka temperatura jest wyższa, bardziej zmienna niż u dorosłego i utrzymuje się w granicach od 98,02-99,0° F. Żołądek dziecka opróżnia się co 4 do 5 godzin, małe jelita co 7-8 godzin, a duże jelita od 2 do 14 godzin (Pratt, 1954). Kiedy w odżywianiu niemowlęcia stosuje się mleko krowie, to na jego przetrawienie potrzeba około 3-4 godzin, gdy tymczasem na przetrawienie pokarmu naturalnego potrzeba od 20 minut do jednej godziny. (Trainham i Montgomery, 1946). Głodowe skurcze żołądka dziecka są wyraźne i bardziej ostre niż u dorosłego, jednak już małe ilości wody i mleka wystarczą do tymczasowego zahamowania skurczów (Pratt, 1954).

czytaj więcej

Struktura systemu nerwowego

Organy wewnętrzne są nie tylko dobrze rozwinięte, ale już w niektórych przypadkach zaczynają funkcjonować przy końcu trzeciego miesiąca księżycowego. Przy końcu piątego miesiąca księżycowego zajmują to samo miejsce w organizmie, co u dorosłych. Między czternastym a szesnastym tygodniem życia można rozpoznać uderzenia serca płodu za pomocą stetoskopu. Tempo bicia serca wykazuje tendencje do obniżania się w miarę wzrostu okresu ciąży, chociaż jest ono nadal wysokie i mniej zmienne niż tętno serca nowonarodzonego dziecka. Tempo bicia serca płodu w czasie jego aktywności jest bardzo zmienne i dochodzi od 30 do 40 uderzeń na minutę, a potem szybko opada (Sontag i Richards, 1938). Jest ono dwa razy szybsze niż tętno serca matki (Gesell, 1949). Pojawiają się również zmiany w krążę- n i u, a ruchy klatki piersiowej uzupełniają akcję serca zarodka (Carmichael, 1954). Pojawiają się ruchy w narządach trawiennych jako wynik pobudzenia wewnętrznego w początkowej fazie okresu zarodkowego. W trzecim miesiącu nerki rozpoczynają swą funkcję, a zużyte przez nie produkty przechodzą przez łożysko i zostają usunięte z organizmu matki. Gruczoły wytwarzające adrenalinę są największe w czwartym miesiącu okresu zarodkowego, podczas gdy tarczyca wzrasta równomiernie po tym okresie (Ekholm i Niemineva, 1950) . Przy końcu czwartego miesiąca fazy zarodkowej formuje się większość zasadniczych ośrodków kostnych (Noback i Robertson, 1951) .

czytaj więcej