Daily Archives 2015-12-01

Kontrola warunków środowiskowych

Kontrola warunków środowiskowych, jak również bodźców działających na dziecko, dokładne obserwacje przeprowadzane jednocześnie przez kilku wykształconych obserwatorów oraz uwagi notowane bezpośrednio za pomocą stenografii, uwidocznia dokładność tej metody, której to dokładności nie mają bardziej lub mniej przypadkowe protokoły obserwacji przeprowadzone przez tych badaczy, którzy zajmowali się badaniami biograficznymi. Obiektywna, naukowa postawa obserwatorów bardzo kontrastuje z osobistą i często subiektywną postawą biografów.

czytaj więcej

Płonica (szkarlatyna)

Płonica zaczyna się zwykle od następujących objawów: bólu gardła, wymiotów, gorączki, bólu głowy. Wysypka pojawia się rzadko przed upływem dwóch dni. Pokazuje się najpierw w miejscach trzymanych w cieple i bardziej podatnych na pocenie się, a więc z boków klatki piersiowej, w pachwinach i na plecach, jeśli dziecko leży na wznak. Z pewnej odległości wygląda jak jednolity czerwony rumień, ale przypatrzywszy się z bliska można zauważyć drobniutkie czerwone plamki na zaczerwienionej skórze. Wysypka może objąć całe ciało i twarz, z wyjątkiem okolic wokół ust, które pozostają blade. Gardło jest czerwone, czasami bardzo zaognione, a po jakimś czasie czerwony robi się również język, najpierw na brzegach. Jeżeli dziecko ma gorączkę i ból gardła, należy oczywiście wezwać lekarza.

czytaj więcej

Rozwój fizyczny dziecka

Rozwój fizyczny wpływa na zachowanie się dziecka i odwrotnie, zachowanie wpływa na jego rozwój fizyczny. Carrel twierdzi (1935), że jednostka jest „…związkiem tkanek, organów, płynów i świadomości”. Współzależność między rozwojem fizycznym a zachowaniem się jest tak widoczna, że uświadomienie sobie, w jaki sposób rośnie i rozwija się dziecko jest istotne dla zrozumienia podobieństw i różnic zachodzących wraz z wiekiem wśród różnych jednostek, jak również u tej samej jednostki. Anderson wykazał (1942), że „..jeżeli ktoś zajmuje się dziećmi, to ma możność uświadomienia sobie, że każde zachowanie jest zależne od wielu czynników: niektóre z tych czynników są bardzo ściśle związane z fizycznym i fizjologicznym rozwojem organizmu dziecka. Może też zastanowić się nad problemami dotyczącymi rozwoju fizycznego, formowania się struktury ciała, fizjologicznego przystosowania się, apetytu itd., z których wszystkie oddziałują na przystosowanie się dziecka”.

czytaj więcej

PROPORCJE FIZYCZNE

Po urodzeniu proporcje ciała są bardzo różne w porównaniu z proporcjami dorosłych (patrz rys. 3). Rozwój fizyczny dziecka wpływa nie tylko na wzrost jego wielkości, ale także w tym samym stopniu na zmianę proporcji różnych części ciała. Nie wszystkie jednak części ciała uzyskują dojrzale proporcje w tym samym czasie. Niektóre z. nich osiągają swoją dojrzałą wielkość, w pewnym wieku, podczas gdy inne wcześniej lub później. Jednakże w szesnastym lub siedemnastym roku życia różne części ciała osiągają w większości swoje dojrzale proporcje i jednostka staje się podobna do dorosłego.

czytaj więcej

Rozwój jest ciągły

W odniesieniu do innych cech rozwoju zaznacza się ta sama prawidło- wość. Niemowlę wyraża swoje przeżycia w sposób ogólny, gaworzy, zanim będzie mogło wypowiadać słowa. W zakresie słownictwa uczy się ono najpierw ogólnych pojęć, a potem szczegółowych. Tak na przykład używa słowa „zabawka” do określenia wszystkich przedmiotów, zanim nauczy się posługiwać odpowiednią nazwą w odniesieniu do poszczególnych zabawek. Początkowo wszystkie psy są „hau”, „hau”, a później nadaje im dziecko imiona, jak: Rowdy, Inky lub Scottie x. Formowanie pojęć następuje w ten sam sposób. Niemowlę wyodrębnia początkowo przedmioty żywe od martwych, potem ludzi od zwierząt, następnie człowieka białego od kolorowego, Amerykanina od Chińczyka. W emocjonalnym zachowaniu się niemowlę reaguje z początku na obce lub niezwykłe przedmioty ogólną reakcją strachu i to jednakowo we wszystkich sytuacjach. Później jego obawy stają się bardziej sprecyzowane i przejawiają się w różnego rodzaju zachowaniu się w rozmaitych sytuacjach. Emocjonalność dziecka, od ogólnych stanów podniecenia do opanowania, rozwija się prawidłowo w miarę jak dziecko staje się starsze (Spitz, 1949: Banham, 1950, 1951).

czytaj więcej

Znaczenie zapłodnienia

Moment zapłodnienia jest jednym z najbardziej ważnych, jeżeli nawet nie najważniejszym momentem w całym życiu jednostki. Pojawiają się trzy decydujące czynniki, które będą kształtowały cały przebieg przyszłego życia jednostki. W momencie poczęcia nie tylko powstaje nowa istota, ale całe jej wyposażenie dziedziczne jest już określone. Jak podkreślają Kuhlen i Thompson (1953) ,,…cała zawartość genów, nosicieli czynników dziedzicznych jest dana nowej istocie raz na całe życie i niezmiennie w momencie poczęcia”. Ze względu na to, że każda istota ludzka, czy to męska czy żeńska wytwarza bardzo dużo komórek płciowych, z których nie wszystkie będą wykorzystane, jak również ze względu na to, że. w każdej z tych komórek znajdują się geny od obojga rodziców w różnych ilościach, należy pamiętać o dwóch podstawowych zagadnieniach: 1) Nie można przewidzieć na pewno, do kogo niemowlę będzie podobne, ponieważ geny uszeregowały się przypadkowo. 2) Geny dźwigają w sobie cechy przodków jednostki oraz mogą wykształcać u noworodka nowe cechy pochodzące od jednego albo więcej przodków, choćby nawet nie można ich było znaleźć u żadnego z rodziców. Utworzenie się danej, określonej płci wymaga – zgodnie z poglądem Scheinfelda – połączenia właściwego jaja z właściwym plemnikiem. Możliwość takiego szczególnego połączenia pojawiai się jak 1 : 300 000 000 000.

czytaj więcej

Bóle brzucha i zaburzenia trawienne

Bóle brzucha zgłaszamy lekarzowi. Nie podajemy środków przeczyszczających. Bezwzględnie należy skontaktować się z lekarzem w przypadku każdego bólu brzucha – niezależnie od jego nasilenia – jeśli bolesność utrzymuje się godzinę i dłużej. Przyczyny mogą być rozliczne. Wśród nich bywają sprawy poważne, choć większość jest niegroźna. Lekarz był specjalnie szkolony m.in. po to, żeby rozróżniać bóle brzucha i zlecać przy każdym odpowiednie postępowanie. Większość osób skłonna jest mniemać, że ból brzucha jest związany ze spożytym ostatnio pokarmem, albo ze stanem zapalnym wyrostka robaczkowego. W rzeczywistości nie są to najczęstsze przyczyny. Dzieci zjadają często różne dziwne rzeczy lub ogromne ilości zwykłego jedzenia i na ogół nie mają potem objawów niestrawności.

czytaj więcej