Daily Archives 2015-12-03

Wczesna i późna adolescencja

Wczesna adolescencja. Podokres ten następuje po podokresie przedadolescencji i obejmuje wiek do szesnastu – siedemnastu lat życia, co zbiega się z okresem pobytu dziecka w szkole średniej. Bardzo często okres ten nazywa się „wiekiem niezręczności” ze względu na towarzyszące samouświadomieniu przejawy niezręczności i niezgrabności. W okresie tym cały rozwój fizyczny i umysłowy jest już zakończony.

czytaj więcej

Odra cz. II

W okresie, gdy utrzymuje się wysoka gorączka, dziecko prawie zupełnie traci apetyt. Zwykle przyjmuje wyłącznie płyny, które należy podawać bardzo często. Jama ustna powinna być płukana przynajmniej 3 razy dziennie. Uważano, że dziecko należy trzymać w mocno zaciemnionym pokoju, żeby chronić oczy. Wiadomo obecnie, że zagrożenie oczu jest niewielkie. Wystarczy tylko trochę przyciemniony pokój, jeżeli dziecko źle reaguje na jasne światło. Pokój powinien być dobrze ogrzany, żeby dziecko odkrywszy się, nie zmarzło. Zwykle pozwala się dzieciom opuścić łóżko po 2 dniach od ustąpienia temperatury. Natomiast z wyjściem na dwór i z zabawą z innymi dziećmi bezpieczniej jest poczekać, aż minie tydzień od pojawienia się wysypki, przy czym kaszel i wszystkie inne objawy przeziębieniowe muszą także całkowicie ustąpić.

czytaj więcej

Krztusiec (koklusz) cz. II

Krztusiec bywa bardzo niebezpieczny, zwłaszcza u dziecka poniżej 2 lat. Mając w domu malutkie dziecko, należy się strzec tej choroby jak dżumy. U malutkiego dziecka grozi ogólnym wyczerpaniem organizmu i zapaleniem płuc.

czytaj więcej

Przeżycia emocjonalne matki

Tytoń, Tytoń zawiera nikotynę, silną narkotyczną truciznę. Kiedy go się wdycha, działa bardziej szkodliwie niż przy zwykłym paleniu, a to ze względu na wywoływanie zaburzeń w ciśnieniu krwi i w czynnościach serca. Ogólny stan uodpornienia organizmu na zarazki jest mniejszy, specjalnie gdy chodzi o usta i gardło. Sontag i Richards (1938) wykazali, że w ostatnich sześciu miesiącach ciąży palenie papierosów przez matkę doprowadziło do wzrostu tempa uderzeń serca zarodka. Maksymalne działanie wystąpiło pomiędzy 8 a 12 minutami po rozpoczęciu palenia papierosa. U zwierząt takich jak krowa i kot nikotyna pojawiła się w wydzielanym mleku. Nie ma obecnie dokładnego naukowego dowodu, na podstawie którego powyższe wyniki badań można by odnieść do matki ludzkiego gatunku.

czytaj więcej

OKRESY ROZWOJOWE CZ. II

Okres płodowy. Okres ten rozpoczyna się od poczęcia, kiedy jajo żeńskie zostaje’ zapłodnione przez plemnik męski, aż do czasu narodzin, a więc trwa w przybliżeniu dziewięć miesięcy kalendarzowych albo 280 dni. Chociaż okres płodowy jest krótki, to płód w tym okresie rozwija się nadzwyczaj szybko. Płód rozwija się z organizmu mikroskopijnie małego do organizmu ważącego 3-4 kg i mającego w przybliżeniu 50 cm długości. Jest to więc bez wątpienia szybki okres rozwoju człowieka. Zasadniczy rozwój, który dokonuje się w tym czasie, jest w istocie fizjologiczny i obejmuje rozwój wszystkich struktur ciała.

czytaj więcej

METODY STOSOWANE W BADANIACH DZIECKA CZ. II

Pomimo że za pomocą tej metody zwracano uwagę na obserwowanie dziecka w jego codziennym środowisku, wolnym od sztuczności, która towarzyszy badaniom laboratoryjnym, to jednak brak kontroli nad środowiskiem sprawiał, że obserwacje były mniej dokładne niż tego wymagały badania naukowe. Uzupełniając ten zarzut, należy dodać, że zasadniczo bezstronna i nieuprzedzona postawa badacza, w niektórych przypadkach ulegała jednak wpływom dumy rodzicielskiej. W rezultacie, ponieważ badania ograniczano w zasadzie do jednego dziecka, i to przeważnie dziecka rodziców wykształconych i inteligentnych, wyprowadzenie jakichś ogólnych wniosków dotyczących zachowania się dziecka normalnego stało się zupełnie niemożliwe.

czytaj więcej