Daily Archives 2015-12-07

Jajo a plemnik

– 1) Jajo jest duże w porównaniu z innymi komórkami ciała, gdy tymczasem plemnik należy do najmniejszych komórek. Jajo ma zaledwie w przybliżeniu 0,1 mm średnicy, a waży około jednej milionowej części grama, wielkość jego jest minimalna. Plemnik jest nawet jeszcze mniejszy, mierzy 50 mikronów (mikron równa się jednej tysiącznej milimetra), głowa ma 5 mikronów długości (Scheinfeld, 1950). Jak małą komórką jest plemnik można wnosić z obliczeń, które wykazały, że w jednej maleńkiej łyżeczce może pomieścić się około 300.000.000 plemników (Thoms, 1954), a gdyby można było zebrać wszystkie plemniki, z których rozwinęły się 2 biliony ludzi żyjących na kuli ziemskiej, to z łatwością wszystkie te plemniki mogłyby się pomieścić w jednej tabletce aspiryny. Przyczyną różnicy wielkości pomiędzy plemnikiem a jajem jest żółtko, które stanowi materiał odżywczy dla nowego organizmu. Znajduje się ono w jaju obok chromosomów. Gdy jajo zostanie zapłodnione, wówczas dzięki pożywieniu, jakim jest żółtko, może ono przetrwać dopóty, dopóki komórka nie przymocujesię do ściany macicy i nie stanie się pasożytem.

czytaj więcej

NOSICIELE DZIEDZICZNOŚCI CZ. II

Niektóre cechy są powiązane z płcią osoby. Te cechy płciowe są wytworem genów należących do chromosomu odpowiedzialnego za determinację płci. Do cech określonych jako płciowe należy na przykład ślepota kolorów, dziedziczna łysina i hemofilia. Te same cechy płciowe rzadko pojawiają się u ojca i syna. Ogólnie przeskakują one generację i są przenoszone od mężczyzny poprzez jego córkę lub córki na jednego lub więcej wnuków (Spencer, 1955).

czytaj więcej

Proporcje twarzy – kontynuacja

Zła okluzja może być wynikiem nierównomierności wzrostu poszczególnych szczęk, różnic w wielkości pomiędzy wielkimi i górnymi zębami, ssania kciuka, szczególnie do okresu pięciu lat, oddychania ustami, ucisku na podbródek w czasie spania na brzuchu w okresie niemowlęctwa albo przygryzania języka. To wszystko może spowodować albo poważnie przyczynić się do powstania złej okluzji (Levis i Lehman, 1929: Levis, 1933: Klein, 1950: Carrisoni 1952: Sprawozdanie „New York Times”, Report, 1954a: Breckenridge i Vincent, 1955). Chciaż zła okluzja może ulec poprawie wraz z postępem rozwoju, to jednak często potrzebna jest korektura (ortodoncja), aby twarz dziecka wraz z zębami i podbródkiem stała się dobrze uformowana we właściwych proporcjach i liniach. Zmiany, które pojawiają się w kształcie twarzy są ukazane na rys. 21,

czytaj więcej

Trojaczki

Wzajemne podobieństwo bliźniąt do siebie i wzajemna zależność wpływają na rozwój ich osobo wo ś c i. Istnieją trudności w wyodrębnianiu każdego z bliźniąt, a szczególnie bliźniąt identycznych (Le- zine, 1951), Nie pomaga to w rozwoju indywidualnych osobowości bliźniąt (Stains, 1951). Współzawodnictwo i antagonizm wywołane frustracją (Kent, 1949) prawdopodobnie odbijają się na strukturze ich osobowości. Bliźniak o skłonnościach dominowania rozwinie strukturę osobowości różną od struktury bliźniaka uległego. W odniesieniu do cech osobowości identyczne bliźnięta nie będą różniły się znacznie od bliźniąt nieidentycznych (Newman i inni, 1937: Carter, 1940: Newman, 1940: Gesell i Thompson, 1941: Gesell, 1954: Jones, 1954). Jednakże niezależnie od różnic, jakie zaznaczają się w dziejach małżeństw u poszczególnych bliźniąt, wszystkie bliźnięta, jako późniejsi starcy, wykazują podobne starcze psychozy. Jak zauważono, okres życia wśród bliźniąt identycznych różni się przeciętnie o 36,9 mieś. natomiast wśród bliźniąt nieidentycznych różnica okresu życia wynosi przeciętnie 78,3 mieś. (Kallman Sander, 1949).

czytaj więcej

Biografia małych dzieci

Ameryka dała także swój wkład do biografii małych dzieci. Jedną z najwcześniejszych była biografia napisana przez filozofa Bronsona Alcotta, autora Little Women (Małe kobiety). Zbierał on protokoły z obserwacji rozwoju swojej najstarszej córki Anny od momentu jej urodzin i materiały te wydał w 1831 roku. W rok później, w 1832 roku, wydal dziennik drugiej córki Ludwiki pt. Observations on the vital- phenomena of my second child (Obserwacje nad życiem mojego drugiego dziecka).

czytaj więcej