Daily Archives 2015-12-11

Pięcioraczki

W rozwoju fizycznym trojaczków zaznacza się zwolnione tempo w porównaniu z rozwojem bliźniąt lub dzieci pojedynczo urodzonych. Przeciętnie wyrzynanie się pierwszych zębów pojawia się o miesiąc później niż u bliźniąt. W rozwoju takich właściwości jak samodzielne siadanie, stanie i chodzenie, zaznacza się również opóźnienie. Trojaczki później zaczynają wymawiać pierwsze słowa i tworzyć zdania niż bliźnięta i dzieci urodzone pojedynczo. Rozwój umysłowy, mierzony testami inteligencji, wykazuje niższy stopień. Jednakże opóźnienie to u starszych trojaczków zaznacza się słabiej niż u młodszych, co wskazuje na to, że opóźnienie w rozwoju występuje raczej we wczesnych latach życia. Testy badające rozwój uczuć i osobowości wykazują, że trojaczki zachowują się w taki sam sposób pod względem społecznym i przejawiają właściwości temperamentu w taki sam sposób jak dzieci urodzone pojedynczo i będące w tym samym wieku, oraz że przejawiają zainteresowania i postawy właściwe dła ich płci (Sanders, 1932: Anderson i Schidemann, 1933: Lund, 1933: Howard, 1934, 1946, 1946a, 1947: McCarthy, 1954).

czytaj więcej

Gdy do oka dostanie się niebezpieczny płyn

Jeżeli dziecku przez przypadek prysnął do oka jakiś płyn z rozpylacza lub po prostu chlapnięto mu czymś w oczy, należy mu natychmiast przepłukać oko czy oczy. Ułóżcie dziecko na plecach i kilkakrotnie wyciśnijcie mu do oczu wodę z kroplomierza lub z dobrze zmoczonej myjki (nie kroplami, lecz sporym strumieniem).

czytaj więcej

Zainteresowanie dzieckiem trudnym

Trzecia ważna tendencja w nowoczesnych badaniach nad dzieckiem dotyczy zagadnienia testowania. W związku z rozwojem standaryzowanej skali testów do mierzenia inteligencji ogólnej, ułożonej przez Alfreda Bineta i Th. Simona w Paryżu, w 1905 roku, a uzupełnionej rewizjami z 1908 i 1911 roku, ukazała się długa lista rewizji i modyfikacji oryginalnej skali Bineta w Ameryce, dokonanych przez Goddarda, Kuhlmanna, Termana, Y er kęsa, Pintnera i wielu innych. W ślad za tym pojawiły się testy osobowościowe i testy specjalnych zdolności, z których większość jest jeszcze w stanie na pół eksperymentalnym i zasadniczo jest przeznaczona dla dzieci sześcioletnich lub starszych.

czytaj więcej

Odchylenia w rozwoju fizycznym

Wpływ struktury fizycznej dziecka na postawy społeczne jest bardzo duży. Stosunkowo niski wzrost dziecka może spowodować, że wobec dorosłych będzie ono wstydliwe, a w obecności dzieci starszych będzie się czuło upośledzone. Budowa fizyczna dziecka wpływa na jego postawę w stosunku do siebie samego i w stosunku do innych. Uświadomienie sobie tego, w jaki sposób inni odnoszą się do jego wzrostu oraz ogólnego wyglądu, ma znaczny wpływ na samopoczucie dziecka. Thompson (1954) wykazał, że dzieci mogą źle się uczyć z powodu swojej przysadzistej budowy, rudych włosów, „końskiego zęba”. Przezwisko „rybie oczy są fałszywe” (w języku polskim przezwisko w rodzaju: „fałszywy rudzielec”)1 może pozostawić ujemne ślady na osobowości”.

czytaj więcej

Genetyczne badanie dużych grup

Czwarta metoda, którą stosowano w badaniach nad wpływem dojrzewania i uczenia się na rozwój dziecka, obejmuje genetyczne badania dużych grup dzieci. Badania stosowano w tym celu, ażeby przekonać się, czy zaznacza się prawidłowość w rozwoju bez względu na różnice środowiskowe. Jeżeli dzieci z różnych środowisk są poddane różnym próbom uczenia się i wykazują w zasadzie podobne cechy w zachowaniu się, to jednak – mimo istniejących nieznacznych różnic specjalnych – dowodzi to, że zachowanie dzieci jest

czytaj więcej

Moczenie w ciągu dnia

Utrzymujące się ciągle moczenie w ciągu dnia (powiedzmy u dziecka powyżej 3 lat) może być spowodowane, w bardzo nielicznych jednak przypadkach, jakimś schorzeniem organicznym. Dziecko zazwyczaj oddaje wtedy skąpe ilości moczu w krótkich odstępach czasu. Musi być dokładnie przebadane przez lekarza. W każdym przypadku moczenia się u starszego dziecka powinna być też zrobiona analiza moczu.

czytaj więcej

Powikłania w czasie ciąży

Faza embrionalna jest ważną fazą w rozwoju płodu nie tylko ze względu na tworzące się w tym czasie wszystkie podstawowe organy ciała oraz dodatkowe narządy, służące do ochrony organizmu i dostarczania pożywienia do czasu urodzenia, ale także ze względu na pewne komplikacje, które decydują o przyszłości embrionu. Spośród tych komplikacji dwie są najpoważniejsze: poronienia i zniekształcenia.

czytaj więcej

Rozwój fizyczny dziecka – kontynuacja

Są cztery główne dziedziny, w których normalny rozwój fizyczny wpływa na zachowanie się {Kuhlen i Thompson, 1952). Wraz z rozwojem systemu nerwowego zaznacza się wzrost inteligencji, która wpływa na nowe sposoby zachowania się. Emocjonalne zachowanie się dziecka jest bezpośrednio związane ze zdolnością wykrywania różnych znaczeń sytuacji w takim stopniu, w jakim społeczne przyswojenie wiąże się z jego zdolnością przyswojenia myśli, uczuć i emocji innych. Rozwój mięśni wywołuje zmiany w sprawnościach motorycznych, co wpływa na wzrost siły, a to z kolei oddziałuje na zmianę aktywności dziecka i na stopień jego udziału w tej aktywności. Zabawa dziecka we wszystkich okresach jest zależna od rozwoju mięśni, a szczególnie odnosi się to do gier i sportu.

czytaj więcej