Daily Archives 2015-12-12

Rozwój można przepowiedzieć

Dziecko, które rozwojem inteligencji przewyższa dziecko przeciętne, przewyższa je również wysokością, uspołecznieniem i specjalnymi skłonnościami. Dziecko zaś, którego rozwój intelektualny jest niższy od rozwoju dziecka przeciętnego, nie uzyska dobrego stanu zdrowia, wysoko rozwiniętych umiejętności specjalnych, dużego uspołecznienia albo wyższej struktury fizycznej organizmu. Upośledzeni pod względem umy- słowym przejawiają tendencję do mniejszej budowy ciała niż dzieci normalne. Idioci i imbecyle są najmniejsi z grupy upośledzonych umysłowo. Tak samo wysoki poziom inteligencji koreluje w dużym stopniu z wczesnym dojrzewaniem seksualnym, a niski poziom inteligencji z późną dojrzałością seksualną. Należy jednak brać pod uwagę takie czynniki, jak klimat, rasa itp.

czytaj więcej

Różne kombinacje przyśpieszenia lub opóźnienia rozwoju

Mogą pojawić się różne kombinacje przyśpieszenia lub opóźnienia wzrostu, wagi, inteligencji, dojrzewania procesów emocjonalnych i dojrzewania płciowego. Tego rodzaju nieregularność tempa rozwoju różnych właściwości struktury, funkcji, społecznego przystosowania się, inteligencji, może wykazywać wiele psychosomatycznych implikacji. Dziecko zdolne może na przykład odbiegać od swoich rówieśników pod względem zainteresowań i zajęć, ale pod względem społecznym może być nie przyjęte przez grupę starszych dzieci. W konsekwencji może to wywrzeć wpływ na jego przystosowanie się społeczne, na jego równowagę psychiczną oraz rozwój popędów i motywów (Sontag, 1946).

czytaj więcej

Społeczne przystosowanie się dzieci urodzonych przedwcześnie

Zagadnienie, w jaki sposób dzieci urodzone przedwcześnie reagują na stosunki pomiędzy ludźmi i na sytuacje społeczne oraz, jakie są formy ich przystosowań, było badane przez wielu psychologów. Na ogół badania wykazały, że we wczesnych latach życia formy przystosowania się są wyższe niż u dzieci starszych. Stwierdzono, że w niemowlęctwie osobiste społeczne zachowanie się jest bardziej zaawansowane (Mohr i Bartelme, 1930) i przejawia się w takich reakcjach, jak śmiech i spostrzeganie ludzi, a nie w czynnościach motorycznych (Jersild, 1954). Inne badania wykazały, że niemowlęta urodzone przedwcześnie są wstydliwe i bardziej przywiązane do matki (Shirle, 1939) oraz wykazują więcej reakcji zależnych, takich jak na przykład chowanie głowy na łono matki, czepianie się matki i zwracanie się do niej o pomoc i pochwalę, niż niemowlęta urodzone w normalnym terminie. Można to wyjaśnić tym, że ze względu na fizyczną słabość niemowlęcia przy urodzeniu istnieje wśród rodziców tendencja do otaczania dziecka przedwcześnie urodzonego większą czułością. Ma to wpływ na kształtowanie się niektórych cech osobowości (Hess i inni, 1934).

czytaj więcej

Znamiona

Stan zapalny skóry spowodowany zetknięciem z owłosionymi liśćmi sumaka jadowitego. Zgrupowania pęcherzyków różnej wielkości na zaczerwienionej, błyszczącej skórze. Wysypka swędząca, występująca na odkrytych fragmentach skóry, wiosną i latem. Jeżeli obejmuje duże połacie skóry należy skonsultować się z lekarzem.

czytaj więcej

Rozwój organów zmysłowych w okresie płodowym

Przeprowadzono wiele badań nad stanem rozwoju organ ó w zmysłowych w okresie płodowym (Forbes i Forbes, 1927: Sontag i Wallace, 1935a, 1936: Preyer, 1937: Gilbert, 1939: Kellog, 1941: Corner, 1944: Gesell, 1946: Bernard i Sontag, 1947: Carmichael, 1954). Badania te ujawniły następujące fakty dotyczące rozwoju organów zmysłowych w okresie płodowym:

czytaj więcej

Metoda kontrolowanej obserwacji – kontynuacja

Gesell (1932, 1935) w 1926 roku urządził kamerę filmową przy Uniwersytecie w Yale jako pomoc w obserwowaniu małych dzieci. Zastosował on metodę obserwacji przez 24 godziny, w którym to czasie zachowanie się niemowlęcia było obserwowane i protokołowane bez przerwy, w każdej minucie. Obserwatorzy, którzy protokołowali reakcję dzieci, przebywali poza miejscem pobytu dziecka. Do tego celu przygotowana była specjalna zasłona, która pozwalała osobie badającej prowadzić obserwacje dziecka, natomiast dziecko nie widziało osoby, która je obserwowała. W ten sposób usunięto przeszkody, które mogłyby zakłócić normalne zachowanie się niemowlęcia (patrz rys. 2). Jako uzupełnienie tej metody zastosowano aparat filmowy, za pomocą którego fotografowano każdy ruch niemowlęcia, oraz protokoły stenograficzne dotyczące obserwowanych ruchów, a notowane jednocześnie przez kilku obserwatorów. Ulepszenia te wzmocniły metodę kontrolowanej obserwacji od strony jej naukowej dokładności.

czytaj więcej

Gruźlica

Różnie przebiega gruźlica u niemowląt, u starszych dzieci i u dorosłych. Powszechne jest mniemanie, że gruźlica to choroba wieku dorosłego. „Dziura”, czyli jama gruźlicza, tworzy się w płucach, co daje takie objawy, jak ogólne wyczerpanie, utrata łaknienia, zmniejszenie wagi, gorączka, kaszel, odpluwanie.

czytaj więcej