Daily Archives 2015-12-13

Rozwój płodu

Życie nie rozpoczyna się w momencie narodzin, jak to wielu sądzi, ale z chwilą poczęcia, to jest w przybliżeniu na dziewięć miesięcy przed urodzeniem. Rozwój w okresie płodowym jest bardzo szybki i zmierza do ukształtowania organizmu zdolnego do wykonywania dużej ilości złożonych czynności na przestrzeni krótkiego czasu, to jest dziewięciu miesięcy. Narodziny stanowią tylko chwilową przerwę w normalnym rozwoju jednostki na skutek zmiany środowiska, to jest przejścia z organizmu matki do świata znajdującego się na zewnątrz organizmu matki.

czytaj więcej

DETERMINACJA PŁCI CZ. II

Chromosomy X i Y. Wykrycie chromosomów płciowych wykazało, że czynniki, które rzeczywiście determinują płeć, są wewnętrzne oraz że płeć zapłodnionego jaja pojawia się już w chwili poczęcia. W każdym gatunku, w którym zachodzi reprodukcja płci, jedna z płci posiada parę chromosomów, z których jeden jest podobny do innych chromosomów, a drugi jest zupełnie odmienny. Oddzielne chromosomy występują tylko u mężczyzny, podczas gdy kobieta posiada wszystkie połączone pary chromosomów. Płeć jest zdeterminowana przez obecność lub nieobecność w dojrzałym plemniku pary niepołączonych chromosomów, to jest chromosomów XY. Rys. 13 wskazuje, jak męskie i żeńskie chromosomy łączą się w celu określenia płci nowego osobnika.

czytaj więcej

CYKLE WZROSTU

Wzrost jest rytmiczny, lecz nieregularny. Dziecku nie przybywa określona liczba kilogramów rocznie albo pewna liczba centymetrów w wysokości. Przeciwnie, rozwój odbywa się cyklami lub falami, okresami albo fazami (Scammon, 1942: Krogman, 1948: Thompson, 1954). Wzrost nie jest czymś przypadkowym. Krogman (1948) wykazał, że „Dziecko wzrasta zgodnie z pewnymi biologicznymi prawami, odziedziczonymi w rozwoju filogenetycznym. Znaczy to, że człowiek wykazuje pewną prawidłowość w rozwoju wzrostu, która jest ujęta w jego filogenezie, a specjalnie w ontogenezie. Badania pozwoliły na analizę tych czynników oraz wykazały, że rozwój człowieka odbywa się według pewnej prawidłowości. Ostatecznie mamy właściwe pojęcie o tym, na czym polega normalny ludzki wzrost”.

czytaj więcej

Metoda psychometryczna – kontynuacja

Ze względu na to, że dzieci lepiej wyrażają się w działaniu niż w mowie, swobodna zabawa dziecka może dać klucz do wykrycia przyczyn jego zachowania się. Amster (1943) sporządził listę zadań, którym może służyć metoda zabawy. Do najważniejszych z nich należą:

czytaj więcej

ODRUCHY WARUNKOWE NOWORODKA CZ. III

Wśród dzieci urodzonych przedwcześnie stosunek śmiertelności płci żeńskiej do śmiertelności płci męskiej w okresie pourodzeniowym jest jak 2 : 1 (Crump i inni, 1952). Przedwczesność jest powszechniejsza wśród dzieci urodzonych jako pierwsze niż wśród dzieci urodzonych jako późniejsze. Wskazuje to częściowo na wyższą śmiertelność dzieci urodzonych jako pierwsze (Jones, 1954). 46% śmiertelności noworodków przypada na noworodki urodzone przedwcześnie (Reardon i inni, 1951). W pierwszym roku życia umiera więcej noworodków urodzonych przedwcześnie niż urodzonych w normalnym terminie (Alm, 1953). Największa śmiertelność dzieci urodzonych przedwcześnie przypada na pierwszy dzień życia dziecka, w którym umiera więcej niż połowa wszystkich wcześniaków (Reardon i inni, 1951).

czytaj więcej

ODCHYLENIA W ROZWOJU

Większość jednostek rozwija się zgodnie z przedstawioną wyżej prawidłowością. Są jednak wyjątki, u których rozwój nie przebiega prawidłowo w większym lub mniejszym stopniu. Od początków historii ludzie próbowali wyjaśnić przyczyny odchyleń rozwojowych, co w konsekwencji dało wiele przestarzałych poglądów, które przekazywano z pokolenia na pokolenie: poglądy te jeszcze dzisiaj uznawane są przez wielu za słuszne.

czytaj więcej