Daily Archives 2015-12-16

TEMPO ROZWOJU

Rozwój fizyczny czy psychiczny nie jest jednostajnym procesem, w którym co roku zaznacza się to samo tempo wzrostu. Tempo wzrostu jest nadzwyczaj szybkie w okresie płodowym, kiedy jednostka rozwija się z mikroskopijnie małej komórki zarodkowej do wielkości noworodka ważącego w przybliżeniu 3 kg i mającego długość około 50 cm h Po urodzeniu długość noworodka wynosi 0,3 wysokości osoby mającej osiemnaście lat życia. Wyjaśniając to w inny -sposób można powiedzieć, że po dziewięciu miesiącach życia wzrost niemowlęcia będzie wynosić w przybliżeniu Va wzrostu, jaki osiągnie w osiemnastym roku życia. Od poczęcia do narodzin waga jednostki wzrasta około 11 000 000 razy, a od urodzenia do dojrzałości waga ciała wzrasta tylko 22 razy. Znaczy to, że 99% wzrostu wagi przypada na okres płodowy (Scheinfeld, 1950).

czytaj więcej

Rozwój odbywa się według określonego prawa

W rozwoju człowieka można zaobserwować pewne charakterystyczne właściwości, które w dużym stopniu wpływają na prawidłowość jego rozwoju. Trudno określić te właściwości wszechstronnie, tak aby można było ułożyć je kolejno według stopnia ważności. Mimo to należy dokonać próby uszeregowania podstawowych właściwości, które najbardziej decydują o rozwoju. Właściwości te są następujące:

czytaj więcej

Biegunki przewlekłe i nawracające cz. II

Postępowanie lecznicze jest ukierunkowane głównie na oczyszczanie oskrzeli: wziewanie chłodnego i wilgotnego powietrza przy zastosowaniu nawilżacza, drenowanie oskrzeli przez odpowiednio niskie ułożenie głowy (ułatwiające odpływ śluzu), podawanie antybiotyków w razie potrzeby. Objawy ze strony przewodu pokarmowego są zwalczane wysokobiałkową, niskotłuszczową dietą, podawaniem witamin oraz enzymów trzustkowych do posiłków.

czytaj więcej

Alkohol a płód

Ze względu na pojawiającą się obecnie wśród kobiet tendencję do picia wódki, powstaje wiele teorii, mających jednak mało naukowych dowodów, które wykazywałyby wpływ działania alkoholu na potomstwo. Jeżeli nawet matka nie pije, to komórka płciowa męska może być osłabiona na skutek używania alkoholu przez mężczyznę przed zapłodnieniem. Ponieważ płód otrzymuje pożywienie z krwi matki, oczywiste jest, że stałe wprowadzanie do krwi substancji chemicznych, które utrudniają przystosowanie się fizjologicznym mechanizmom matki, w taki lub inny sposób musi oddziaływać na płód. Kiedy wprowadzanie substancji chemicznych przekroczy górne granice, występują objawy sygnalizujące niebezpieczeństwo. Są to: nerwowość, bezsenność, nieregularne bicie serca. Wskazują one na to, że na płód działały szkodliwe substancje. Nawet nieznaczne spożycie alkoholu daje się wykryć w mleku matki.

czytaj więcej

Badanie nad dojrzewaniem i uczeniem się

Dojrzewanie dostarcza surowego materiału dla uczenia się i determinuje w znacznym stopniu bardziej ogólne prawidłowości i przebieg rozwoju zachowania się jednostki. W miarę jak struktura organizmu zmienia się i dojrzewa, zmienia się także zachowanie jednostki, które jest zależne od ogólnego rozwoju organizmu. Błędem jest przypuszczać, że dojrzewanie dotyczy okresu płodowego, a uczenie się okresu po urodzeniu. Uczenie się zachodzi w pewnym zakresie przed urodzeniem, jak również pewne formy dojrzewania pojawiają się po urodzeniu się dziecka. Wiadomo jednak, że rozwój w okresie płodowym wynika przeważnie z dojrzewania, a w bardzo małym stopniu zależy od uczenia się.

czytaj więcej

Właściwości fizyczne noworodka

Proporcje fizyczne. Proporcje fizyczne noworodka różnią się bardzo od proporcji dorosłego (por. rys. 3 str. 46). Wielkość głowy noworodka wynosi około Vi długości całego ciała, podczas gdy u dorosłego wynosi VT. Największa dysproporcja głowy zaznacza się powyżej oczu, w okolicach czaszki. U noworodka stosunek między czaszką a twarzą wynosi jak 8 : 1, gdy tymczasem u dorosłego jak 1 : 2. Twarz noworodka jest szeroka i krótka ze względu na brak zębów, nierozwiniętą szczękę i płaski nos. Ręce, nogi i tułów są małe w porównaniu z głową. Okolice brzucha są duże i napęczniałe, natomiast ramiona są wąskie i mają zupełnie inne proporcje niż u dorosłego.

czytaj więcej