Daily Archives 2015-12-17

Rozwój jest ciągły – kontynuacja

Żadne cechy, czy to psychiczne, czy fizyczne, nie rozwijają się nagle. Przeciwnie, wszystkie one są wynikiem rozwoju, który rozpoczął się już przed urodzeniem. Kilka przykładów pozwoli zilustrować tego rodzaju twierdzenia. Tak na przykład pojawienie się pierwszych zębów w ciągu pierwszego roku życia nasuwa przypuszczenie, że rozwijają się one nagle. Jednakże tak nie jest. Zęby zaczynają rozwijać się wcześniej, bo już w piątym miesiącu życia płodowego, mimo że z dziąseł wyrzynają

czytaj więcej

Badania nad krzywymi wysokości wagi

Wyżej wymienione cykle wzrostu są tak powszechne i możliwe do określenia, że gotową odzież dziecięcą danej wielkości można z łatwością dopasować do odpowiedniego wieku. Szybki rozwój wzrostu w pierwszym roku życia zmusza do posiadania dwóch kompletów ubraniowych różnej wielkości: niemowlęcego dla pierwszych sześciu miesięcy pierwszego roku życia i pierwszego numeru ubrania dla następnych sześciu miesięcy pierwszego roku życia. Następny numer rozmiaru ubrania jest odpowiedni dla dziecka od jego pierwszych do drugich urodzin, podczas gdy kolejna wielkość nadaje się dla dwóch lat, własnych praw rozwoju. Różne części organizmu mają swoje własne indywidualne okresy szybkiego wzrostu i każda z nich osiąga swoją dojrzałą wielkość w swoim indywidualnym czasie. Jednakże, jak to podkreślali Merry i Merry (1950), „Wszystkie fazy wzrostu są ciągłe i zachodzą równocześnie: na przykład kręgosłup jednostki nie rośnie w jakimś jednym dniu, a pozostałe części organizmu w tym czasie nie wykazują pewnego zastoju, ani też system nerwowy nie rozwija się w jednym okresie, a mięśnie w innym: wszystkie części organizmu rozwijają się w tym samym czasie, każda część organizmu według własnej prawidłowości i według własnego tempa”.

czytaj więcej

Nieprawidłowy rozwój embrionu

Progesteron jest hormonem produkowanym przez jajniki i wydzielanym w dużych ilościach wraz z estrogenem w czasie owulacji, kiedy to dojrzale jajo uwalnia się z torebki umieszczonej w ściance jajnika. Te dwa hormony przygotowują macicę do przyjęcia zapłodnionego jaja w tym czasie, kiedy ono przechodzi poprzez jajowód do macicy. Funkcja progesteronu polega na złagodzeniu skurczów macicy, co pozwala na umocowanie się jaja w ściankach macicy i zapobiega wydaleniu jaja. Jednakże w miarę rozwoju jaja w okresie embrionalnym i później, w okresie zarodka, wzrasta ilość progesteronu potrzebna do łagodzenia skurczów macicy. Sam jajnik nie jest zdolny do wyprodukowania dostatecznej ilości progesteronu i w rezultacie pomocną funkcję spełnia tu łożysko. Sama macica wytwarza również hormon łagodzący jej skurcze.

czytaj więcej

KOŚCI DZIECKA

Kości dziecka są nie tylko mniejsze niż kości osoby dorosłej, ale różnią się także proporcjami, kształtem i układem. Rozwój dotyczy więc wzrostu wielkości kości, zmian w ilości kości i zmian w ich układzie. Jak zauważono, rozwój kości odbywa się według tej samej prawidłowości co wzrost wielkości, to znaczy, że najszybszy rozwój pojawia się w pierwszym roku życia, po którym następuje okres względnie wolniejszego rozwoju, a następnie przypada znów okres szybkiego rozwoju w okresie dojrzewania (Bayley, 1940: Harding, 1952). Po urodzeniu dziecko ma 270 kości. W okresie dojrzewania liczba kości wzrasta do 350. Potem, na skutek łączenia się pewnych kości, następuje tak duże zmniejszenie się liczby kości, że w dojrzałym układzie kostnym jest ich zaledwie 206 (Thompson, 1954). W przegubie dłoni w drugim roku życia są dwie albo trzy kości: w szóstym roku jest ich już sześć albo siedem, a pomiędzy dwunastym i piętnastym rokiem życia liczba ich wzrasta do ośmiu. Rysunek 22 ukazuje rozwój kości dłoni i przegubu u dzieci w różnych latach życia.

czytaj więcej

Ogólna prawidłowość rozwoju

Ogólna prawidłowość rozwojowa nie zmienia się pomimo przyśpieszenia rozwoju. Wszystkie dzieci przechodzą przez te podstawowe formy i w przybliżeniu w tym samym czasie. Badania Gesella (1930) zarówno nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, jak i przenoszonymi, wykazały, że ogólny rozwój odbywa się według genetycznych następstw bez uwzględnienia nieregularności urodzin. Ponownie badane niemowlę, urodzone o dwa miesiące za wcześnie, wykazało krzywą rozwoju podobną do krzywej rozwoju niemowlęcia urodzonego we właściwym czasie. Podczas gdy prawidłowy rozwój przedwcześnie urodzonych niemowląt może być opóźniony w stosunku do rozwoju niemowląt urodzonych w normalnym terminie przez pierwsze trzy do czterech miesięcy po urodzeniu, to po tym okresie dorównuje rozwojowi normalnej jednostki w tym samym wieku (Melcher, 1937).

czytaj więcej

Powikłania w fazie zarodka

Newberry (1941) zaobserwowała trzy następujące rodzaje ruchów płodu: 1) wolne ruchy skręcania, wyprostowania, pchania i obracania się: 2) szybkie ruchy kopania, szarpania i pchania kończynami: 3) drgawki albo rytmiczne serie szybkich, konwulsyjnych ruchów. Ruchy kopania okazały się najbardziej rozwiniętą formą ruchliwości płodu, a drgawki mięśni formą najmniej rozwiniętą. Rysunek 12 przedstawia krzywe dla tych trzech rodzajów ruchów płodu.

czytaj więcej