Daily Archives 2015-12-18

SŁABE STRONY BADAŃ NAD DZIECKIEM

Z podanego powyżej krótkiego zarysu historycznego wynika, że przyczyną opóźnienia rozwoju psychologii dziecka jako nauki nie był brak zainteresowań, ale raczej słabe strony badań, przede wszystkim o cha- rakterze społecznym. Podlegały one małej lub nie podlegały żadnej kontroli ze strony badacza. Spośród największych trudności badań nad dzieckiem należy wymienić następujące:

czytaj więcej

ROZWÓJ SYSTEMU NERWOWEGO

Rozwój systemu nerwowego jest bardzo szybki przed urodzeniem oraz w pierwszych trzech lub czterech latach po urodzeniu. Rozwój w okresie płodowym, jak wykazano w rozdziale poświęconym rozwojowi piodu, obejmował zasadniczo wzrost liczby i wielkości komórek nerwowych. Natomiast w okresie po urodzeniu rozwój dotyczy zasadniczo wzrostu niedojrzałych komórek nerwowych, które są już obecne przy urodzeniu, a nie formowania się nowych komórek. Po skończonych trzech lub czterech łatach życia rozwój systemu nerwowego postępuje naprzód, jednakże już w wolnym tempie.

czytaj więcej

Kłopoty z oczami

Kiedy trzeba udać się z dzieckiem do okulisty. Dziecko powinno znaleźć się u okulisty, jeżeli ustawia oczy do środka (zez zbieżny) lub na boki (zez rozbieżny), i to niezależnie od wieku (punkt 372): jeżeli ma jakiekolwiek trudności z nauką szkolną: jeżeli skarży się na bolące, piekące czy zmęczone oczy: jeżeli ma zaczerwienione oczy: jeżeli cierpi na bóle głowy: jeżeli trzyma książkę za blisko oczu: jeżeli przechyla głowę na jedną stronę, przyglądając się czemuś z uwagą: jeżeli zostanie stwierdzona u niego wada wzroku podczas badania ostrości wzroku za pomocą specjalnych tablic, a tego typu badanie powinien między 3 a 4 rokiem życia dziecka wykonać lekarz opiekujący się nim stale i powtarzać je odtąd co roku aż do pójścia dziecka do szkoły, gdzie też powinno być regularnie badane. Jednakże prawidłowe odczytywanie tablic podczas badania w szkole nie oznacza jeszcze, że dziecko z całą pewnością ma oczy w absolutnym porządku. Przy jakichkolwiek oznakach męczenia się oczu dziecko i tak powinno być skontrolowane przez specjalistę. Żeby zyskać absolutną pewność, dobrze jest zaprowadzić 4-letnie dziecko do okulisty. Od 5 roku wzwyż badanie polegające na odczytywaniu tablic powinno być wykonywane co roku przez lekarza opiekującego się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole.

czytaj więcej

ROZWÓJ FIZYCZNY NOWORODKA

Nie ma dwóch noworodków, które by miały tę samą wielkość, ten sam wygląd i stopień rozwoju wszystkich cech fizycznych i taki sam sposób zachowania się. Jednakże rozwój wszystkich noworodków przebiega z tą samą prawidłowością. Różnice, jakie się zaznaczają, dotyczą tylko jakości, a nie ilości. Wynikają one przeważnie z różnic długości okresu ciążowego, zależą od środowiska płodowego albo od przebiegu samego porodu.

czytaj więcej

Badania nad środowiskiem płodowym – kontynuacja

Zniekształcenia w rozwoju mogą być następstwem osłabionych genów, przekazywanych dziedzicznie, lub mogą być wynikiem zaburzeń albo chorób jednego lub więcej gruczołów dokrewnych, w końcu mogą być wynikiem działania niekorzystnego środowiska płodowego. Jak wykazał Corner (1944), anormalne struktury mogą być wynikiem czy to zdrowego jaja rozwijającego się w niesprzyjającym środowisku, czy też chorego, rozwijającego się w dobrym środowisku”. Wiele defektów rozwojowych, które dawniej uważano za wynik działania dziedziczności, takie jak rozszczepienie podniebienia, warga zajęcza, szpotawe stopy albo mongolizm, uważa się obecnie za wynik działania czynników w środowisku płodowym matki, a specjalnie takich czynników, jak a n o k s j a lub niedostateczny dopływ tlenu powstały z choroby, albo też uszkodzenia, jakich doznała matka w czasie ciąży (Ingalls, 1950).

czytaj więcej

Metoda psychometryczna

Metoda psychometryczna albo metoda testowa zmierza do zbadania dzieci, sklasyfikowania ich zachowania się za pomocą wystandaryzowanych testów. Na wzorach ułożonych przez Alfreda Bineta w 1905 roku rozwinęły się testy inteligencji przeznaczone do badania dzieci w różnych latach życia. W oparciu o testy inteligencji pojawiły się testy osobowości i specjalnych uzdolnień. Wprawdzie testy układane w późniejszym okresie były lepiej dostosowane do wieku młodzieży szkół średnich i kolegiów, niż do wieku dzieci w okresie szkoły podstawowej, jednakże dzięki zastosowaniu testów uzyskano niektóre wartościowe dane dotyczące kształtowania osobowości dzieci.

czytaj więcej