Daily Archives 2015-12-19

Ogólna wielkość dziecka wiąże się z poziomem inteligencji

Różnice w wadze urodzeniowej utrzymują się poprzez lata rozwoju i są stale. Tak na przykład, u dziewcząt w 7 roku życia zauważono, że średnia różnicy wagi wynosząca 11,2 funta (ponad 5 kg) zachodziła pomiędzy dziewczętami, których waga urodzeniowa wynosiła 9 funtów i 9 uncji lub więcej (ponad 4 kg), a tymi, których waga urodzeniowa wynosiła 5 funtów i 8 uncji (ponad 2,5 kg) lub mniej. W jede- nastym roku życia różnica ta wynosi 12,8 funta (ponad 5,5 kg). Podobne różnice wykazują chłopcy. Różnice w długości ciała w momencie urodzenia także pozostają względnie stale poprzez lata dziecięce (Illingworth i inni, 1949, 1950). Chociaż niektóre zmiany w wysokości mogą pojawić się w późnym dziecięctwie lub w okresie dojrzewania, w którym zaznacza się szybki wzrost, to jednak wysokie dzieci nie będą niskie w późniejszym okresie, a niskie nie staną się wysokimi (Meredith, 1938). Środowisko rodzinne ma wpływ na zmiany wielkości ciała w okresie dziecięctwa, mimo że dzieci wykazują tendencję do osiągania wzrostu podobnego do członków ich rodziny (Howells, 1949: Bayley, 1951, 1954).

czytaj więcej

Bóle brzucha i zaburzenia trawienne cz. II

Od roku życia wzwyż najczęstszą przyczyną bólu brzucha jest rozpoczynające się przeziębienie, angina czy grypa, zwłaszcza gdy początkom choroby towarzyszy gorączka. Bóle brzucha to po prostu widoma oznaka, że infekcja atakuje również jelita, podobnie jak inne narządy. Tak samo każda inna infekcja, poza wyżej wspomnianymi, może wywołać wymioty i zaparcie, szczególnie w fazie początkowej. Bywa i tak, że małe dzieci skarżą się na ból brzuszka, choć faktycznie odczuwają tylko silne nudności. I rzeczywiście wkrótce po takich skargach dochodzi do wymiotów.

czytaj więcej

Rozwój i opieka nad dzieckiem

Dziedziczność i rozwój płodu. (21-minutowa taśma filmowa z serią obrazów). Film ten ukazuje rozwój, podział i ewentualne łączenie się komórki płciowej męskiej z komórką płciową żeńską. Początkowo został wyjaśniony rozwój komórek płciowych męskich. Pokazana jest funkcja chromosomów i genów oraz ich wpływ na dziedziczenie cech. Następnie jest ukazany rozwój komórki płciowej męskiej od spermatocytu do spermatozon, czyli dojrzałych komórek płciowych. Dalej przedstawiono rozwój komórek płciowych żeńskich w jajnikach. Pokazano części jaja, podział, zapłodnienie i ponowny podział po zapłodnieniu. Chromosomy i ich geny determinują takie cechy, jak: płeć, kolor włosów i inne właściwości fizyczne i psychiczne. Kształcenie i środowisko mogą formować niektóre z tych właściwości. Film ilustruje zapłodnienie jaja przez plemnik oraz ukazuje cały rozwój zarodka aż do momentu narodzin. Wpływ środowiska rozpoczyna się w organizmie matki już po zapłodnieniu. Ponadto wskazuje przyczynę i rozwój bliźniąt jednojajowych i dwujajowych. Na fotografiach przedstawiono pierwsze momenty i pierwsze dni życia noworodka. Część filmu obejmuje rozwój podstawowych czynności fizjologicznych, jak: oddychanie, jedzenie i wypróżnianie. Przedstawione są powiązania pomiędzy wrażliwością fizyczną i emocjonalną u bardzo małych dzieci. Film jest skorelowany z rozdziałem III i IV.

czytaj więcej

Skutki porodu

Badania nad skutkami różnych rodzajów porodu ujawniły, że nawet poród naturalny, spontaniczny, nie jest pozbawiony pewnych następstw. Pewne powikłania mogą wystąpić jeszcze przed porodem, to jest wtedy, kiedy następuje przedwczesne odklejanie się łożyska lub też w przypadku zaburzeń w krążeniu, które utrudniają dostarczenie pożywienia dla płodu. Poważne następstwa może mieć niedostateczne utlenienie mózgu albo brak substancji odżywczych. W czasie porodu może zaistnieć a n o k s j a, to jest przerwanie dostawy tlenu do mózgu przy przedostawaniu się główki przez kanał porodowy, albo może nastąpić krwotok czaszkowy lub okoloczaszkowy (Benda, 1954). Ucisk na kości może spowodować złamanie kości: może również nastąpić czasowe lub stałe uszkodzenie niektórych ośrodków nerwowych albo narządów zmysłowych, jak oczy lub uszy (Pratt, 1954). W celu stwierdzenia, czy zwykły, normalny poród pozostawia jakieś ślady uszkodzeń mózgu lub wpływa na złe funkcjonowanie mózgu w pewnym okresie, które ujawniono za pomocą elektroencefalogramów, robiono zdjęcia fal mózgowych noworodków bezpośrednio po urodzeniu. Ujawniły one minimalne zaburzenia wskazujące tylko na tymczasowe uszkodzenia mózgu (Ellingson i Lindsley, 1949).

czytaj więcej