Daily Archives 2015-12-20

Ruchy ciała towarzyszące krzykowi

Jak wskazuje omówiona powyżej lista reakcji ogólnych, noworodek jest zdolny do wykonywania dużej ilości ruchów. Ruchy te charakteryzuje to, że są one mniej lub bardziej nieokreślone, bezcelowe i nieskoordynowane. Są one podstawą, z której poprzez uczenie się w okresie niemowlęcym i dziecięcym wykształcą się stopniowo różne wysoko skoordynowane sprawności. różni się pod względem intensywności, długości i zależy częściowo od siły głosu niemowlęcia, a częściowo także od zewnętrznych oraz wewnętrznych bodźców, które je wywołują.

czytaj więcej

Różnice w wielkości ciała

Waga dziecka w każdym okresie zależy w pewnym stopniu od b ud o w y ciała. Chociaż jest wiele typów budowy ciała, to jednak można wyróżnić trzy główne typy: endomorficzny – charakteryzujący się tendencją do tycia: mezomorficzny – o ciężkiej prostokątnej budowie ciała i ektomorficzny – odznaczający się cienką i długą budową, szczupłymi mięśniami i długimi, cienkimi kośćmi (Sheldon i inni, 1940). Przy określaniu normalnej wagi dziecka musi być wzięta pod uwagę konstytucja ciała. Typ mezomorficzny na przykład powinien ważyć więcej w stosunku do swojej wysokości niż typ ektomorficzny. Stosunek wagi do budowy ciała jest przedstawiony na rys. 20. W celu określenia właściwej wagi dziecka, można używać najbardziej dokładnego wskaźnika, jakim jest stosunek szerokości łydki do wysokości (Masler i Suher, 1951). Otyłość wielu dzieci wskazuje, że ich waga jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do wysokości. Bardzo rzadko otyłość jest spowodowana funkcjonowaniem gruczołów. Raczej jest ona uzależniona od czynników psychicznych, takich jak na przykład uleganie dorosłym, niechęć do jedzenia, niedokładność i niesystematycz- ność w jedzeniu (Bruch, 1939, 1940, 1941, 1941a, 1943: Bruch i Touraine, 1940). Na otyłość wpływają w dużym stopniu złe nawyki jedzeniowe w rodzinie i czynniki konstytucjonalne. (Tolstrup, 1953). Wśród starszych dzieci w okresie dojrzewania apetyt wzrasta i często dochodzi do objadania się (Wolff i Bayer, 1952). Chociaż otyłość u starszych dzieci jest spowodowana nadmiarem tłuszczu w organizmie, to jednak jest także wynikiem nadmiernego rozrostu kości i mięśni (Reynolds i Asa- kawa, 1948).

czytaj więcej

Wrażliwość skóry i wzrok

Wrażliwość skóry na dotyk, ucisk, temperaturę i ból przejawia się zaraz po urodzeniu albo wkrótce po urodzeniu. Zdolność doznawania wrażeń dotyku zaznacza się bezpośrednio po urodzeniu które narządy zmysłowe są bardziej rozwinięte niż inne. Wrażenia zmysłowe są bardziej zbliżone do wrażeń dorosłych. Okazało się, że spośród wszystkich wrażeń, nawet u dzieci przedwcześnie urodzonych, najbardziej rozwinięte są reakcje na dotyk skóry. Reakcje na różne bodźce zmysłowe przejawiają się w taki sam sposób jak u dzieci urodzonych we właściwym terminie (Peiper, 1924: Gessel, 1049a).

czytaj więcej