Daily Archives 2015-12-21

Opatrunki i bandażowanie

Pogryzienie przez zwierzęta. Należy szybko skontaktować się z lekarzem. Pierwsza pomoc, jakiej można udzielić, jest taka sama, jak przy skaleczeniu. Ważne jest, żeby nie stracić śladu owego zwierzęcia, ponieważ należy się upewnić, czy nie jest chore na wściekliznę. Jeśli zwierzę jest chore lub nie można go odszukać, lekarz zleca szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Błonica (dyfteryt) i paraliż dziecięcy

Błonica jest poważną chorobą, ale zachorowania można z łatwością uniknąć. Jeżeli dziecku 3-krotnie wstrzyknie się szczepionkę w niemowlęctwie i potem przypominające dawki – około roku życia, między 4 a 6 rokiem życia, a potem co 10 lat – praktycznie nie ma możliwości, aby zachorowało na błonicę. Choroba zaczyna się od ogólnie złego samopoczucia, bólu gardła i gorączki. Brudnobiałe plamki pojawiają się na migdałkach, przechodząc niekiedy na całe gardło. Zdarza się, że błonica zaczyna się w krtani, co objawia się chrypką i szczekającym kaszlem: oddychanie jest płytkie i utrudnione. Jak zawsze w przypadku bólu gardła, gorączki czy jakichkolwiek objawów krupowych należy natychmiast wezwać lekarza. Postępowanie w każdym przypadku podejrzanym o błonicę polega na natychmiastowym podaniu surowicy oraz innych leków. Do zachorowania dochodzi w tydzień po kontakcie.

czytaj więcej

Rozój embrionu w wfazie zarodkowej

Od piątego miesiąca do okresu płodowego rozwój struktur nerwowych obejmuje rozwój aksonów i dendrytów, zmiany w synapsach i powstawanie warstwy myelinowej, ochraniającej włókna nerwowe. Dzięki tym zmianom możliwe jest uformowanie się dróg nerwowych, z których jedne funkcjonują przed urodzeniem, inne w momencie urodzenia, a jeszcze inne nie wcześniej, jak po urodzeniu. Najwcześniej dojrzewają włókna związane z podstawowymi odruchami i kontrolą wegetatywną, jak na przykład w przypadku uderzeń serca. Dojrzewanie systemu nerwowego zachodzi najwcześniej w rdzeniu pacierzowym, później w mię- dzymózgowiu, a na końcu w różnych innych okolicach kory mózgowej. Nie wszystkie części mózgu rozwijają się w tym samym czasie. Okolice kontrolujące czynności motoryczne rozwijają się znacznie wcześniej w stosunku do innych części mózgu (Carmichael, 1954).

czytaj więcej