Daily Archives 2015-12-23

ZĘBY CZ. II

Jeżeli zęby pojawiają się w nieprawidłowej kolejności, może to spowodować wysunięcie się zębów do przodu, a w konsekwencji złe dopasowanie się zębów. Może to również wpłynąć na kształt dolnej części twarzy i przyczynić się do wyrastania stałych zębów w nieprawidłowym miejscu (Breckenridge i Vincent, 1955). Są jednak okresy, szczególnie dotyczy to okresu płodowego oraz dziesiątego miesiąca, dwu i pół roku i piątego roku życia, kiedy zęby mleczne są specjalnie niewrażliwe na zaburzenia w przemianie materii i w komórkach (Massler i inni, 1941).

czytaj więcej

Inteligencja dzieci urodzonych przedwcześnie

Mowa. Noworodki urodzone przedwcześnie są opóźnione w rozwoju mowy. Mówią dłużej po dziecinnemu i używają więcej niewłaściwych dźwięków, na przykład, zamiast „pray” (prośba) mówią play (zabawa): Tix, zamiast six (sześć). Wykazują więcej defektów w mowie, szczególnie takich jak jąkanie się (Hess i inni, 1934: Shirley, 1939: Deillien, 1948: Davis, 1952).

czytaj więcej

Faza jajowa

Faza ta trwa od momentu zapłodnienia do końca drugiego tygodnia. W tym czasie organizm zachowuje formę jajową. Wielkość jego pozostaje praktycznie niezmieniona, a to z tego względu, że albo wcale nie otrzymuje pożywienia z zewnątrz, albo mało. Znaczne zmiany pojawiają się jednak w strukturze zygoty albo w zapłodnionym jaju. Pojedyncza komórka dzieli się wiele razy, dopóki nie zostanie utworzone kuliste ciało złożone z wielu komórek, W środku masy komórek jest mała jama, która oddziela warstwę zewnętrzną od warstwy wewnętrznej. Warstwa zewnętrzna rozwinie się później w dodatkowe tkanki, które będą chroniły i odżywiały embrion. Z części wewnętrznej masy komórek rozwija się embrion.

czytaj więcej

ODRUCHY WARUNKOWE NOWORODKA CZ. II

Chociaż większość badań nad noworodkami ogranicza się do skutków przedwczesności, jakie zaznaczają się w pierwszych kilku latach życia, to jednak istnieją nieliczne badania dotyczące wpływu przedwczesnego urodzenia na okres późniejszego dziecięctwa i adolescencji (Gesell, 1946: Drillien, 1948: Beskow, 1949: Knehr i Sobol, 1949: Howard i Morrell, 1952: Alm, 1953). Badania te ujawniły dwa ważne fakty: skutki, jakie pozostawia przedwczesność, i okres ich trwania.

czytaj więcej

Różni psychologowie patrzą na dziecko z różnych punktów widzenia

Pomimo rozproszonych biograficznych badań nad niemowlętami i małymi dziećmi, psycholog znalazł się w takiej sytuacji, która zupełnie uniemożliwiała prowadzenie badań nad dziećmi poniżej 6 lat życia, przed rozpoczęciem wieku szkolnego. Wynikało to w praktyce z trudności uzyskania małych dzieci do badań, z wyjątkiem możliwości badania grupy dzieci złożonej z sierot.

czytaj więcej