Alkohol a płód

Ze względu na pojawiającą się obecnie wśród kobiet tendencję do picia wódki, powstaje wiele teorii, mających jednak mało naukowych dowodów, które wykazywałyby wpływ działania alkoholu na potomstwo. Jeżeli nawet matka nie pije, to komórka płciowa męska może być osłabiona na skutek używania alkoholu przez mężczyznę przed zapłodnieniem. Ponieważ płód otrzymuje pożywienie z krwi matki, oczywiste jest, że stałe wprowadzanie do krwi substancji chemicznych, które utrudniają przystosowanie się fizjologicznym mechanizmom matki, w taki lub inny sposób musi oddziaływać na płód. Kiedy wprowadzanie substancji chemicznych przekroczy górne granice, występują objawy sygnalizujące niebezpieczeństwo. Są to: nerwowość, bezsenność, nieregularne bicie serca. Wskazują one na to, że na płód działały szkodliwe substancje. Nawet nieznaczne spożycie alkoholu daje się wykryć w mleku matki.

Pearl (1930) wykazał, ,,…że alkohol wpływa w sposób wyraźny, ale nie jest tak silnym czynnikiem działającym na oba rodzaje komórek rozrodczych i rozwój embrionów, że usuwa słabsze organizmy, a’pozostawia silniejsze”. Pearl przytacza badania prowadzone przez Po- lisch, które wykazały, że w grupie nałogowych pijaków nie było wypadku uszkodzenia potomstwa w okresie zarodkowym. Zgodnie z doniesieniami Jenningsa (1930) ,„…geny wykazują bardzo wielki opór w stosunku do alkoholu. Nie ma wyraźnych dowodów na to, czy alkohol je zmienia czy też całkowicie zabija. W każdym przypadku nie uwidaczniają się zmiany w potomstwie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>