Badania nad krzywymi wysokości wagi

Wyżej wymienione cykle wzrostu są tak powszechne i możliwe do określenia, że gotową odzież dziecięcą danej wielkości można z łatwością dopasować do odpowiedniego wieku. Szybki rozwój wzrostu w pierwszym roku życia zmusza do posiadania dwóch kompletów ubraniowych różnej wielkości: niemowlęcego dla pierwszych sześciu miesięcy pierwszego roku życia i pierwszego numeru ubrania dla następnych sześciu miesięcy pierwszego roku życia. Następny numer rozmiaru ubrania jest odpowiedni dla dziecka od jego pierwszych do drugich urodzin, podczas gdy kolejna wielkość nadaje się dla dwóch lat, własnych praw rozwoju. Różne części organizmu mają swoje własne indywidualne okresy szybkiego wzrostu i każda z nich osiąga swoją dojrzałą wielkość w swoim indywidualnym czasie. Jednakże, jak to podkreślali Merry i Merry (1950), „Wszystkie fazy wzrostu są ciągłe i zachodzą równocześnie: na przykład kręgosłup jednostki nie rośnie w jakimś jednym dniu, a pozostałe części organizmu w tym czasie nie wykazują pewnego zastoju, ani też system nerwowy nie rozwija się w jednym okresie, a mięśnie w innym: wszystkie części organizmu rozwijają się w tym samym czasie, każda część organizmu według własnej prawidłowości i według własnego tempa”.

Badania nad krzywymi wysokości wagi wykazały, że zbiegają się one około szóstego roku życia, biegną równolegle do dziesiątego roku życia i następnie rozchodzą się. Tempo przyrostu wysokości ciągle się zmniejsza, podczas gdy tempo przyrostu wagi jest stale przyśpieszone. Krogman (1948) ujął tę prawidłowość w następujących słowach: „W tempie szybszym stajemy się wyżsi, a w tempie wolniejszym ciężsi”. Dolna część twarzy rośnie znacznie szybciej niż górna, a szczególnie w okresie od piątego do ósmego roku życia (Allen, 1948). W rozwoju mięśni zauważono, że wzrost szerokości mięśnia łydki postępuje wraz z wiekiem. Spostrzeżono również, że tempo wzrostu obniża się gwałtownie w dwunastym roku życia, po czym opada wolno na początku okresu dojrzewania, a w ciągu tego okresu znów staje się szybsze, aby po tym okresie stopniowo zmniejszać się aż do momentu, kiedy wzrost całkowicie ustanie (Lombard, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>