Badania nad schorzeniami oczu u wcześniaków

W późniejszym wieku bardzo ujemnie wpływa na nie zle odżywianie, a takie defekty, jak karłowatość i otyłość występują u nich częściej niż u dzieci urodzonych w normalnym czasie. Stwierdzono, że wśród wcześniaków najpoważniejszym defektem są schorzenia oczu. Inni autorzy twierdzą, że przedwczesność nie wywiera wyraźnego wpływu na rozwój fizyczny (Howard i Morrell, 1952).

Ostatnie badania nad schorzeniami oczu u wcześniaków podkreślają fakt, że nadmiar tlenu często powoduje retrolenthal jibroplasia, to jest formowanie się blizny powodującej nieprzezroczystość soczewki, a w następstwie tego osłabienie wzroku, a nawet ślepotę. Często jednak tlen ratuje życie wcześniakom, których drogi oddechowe nie funkcjonują normalnie („New York Times”, Report. 1954). Dziecko urodzone przedwcześnie jest szczególnie wrażliwe na dźwięki i hałasy. Jako niemowlęta, wcześniaki uświadamiają sobie nie tylko sam dźwięk, ale i znaczenie dźwięku. Hałas i krzyk innych niemowląt oddziałuje na nie bardziej ujemnie (Shirley, 1939).

Stan rozwoju organizmu. Na podstawie badań kwestionariuszami rozwojowymi stwierdzono, że rozwój przedwcześnie urodzonych noworodków jest nieco opóźniony w pierwszych pięciu miesiącach życia. Po tym okresie opóźnienie znacznie maleje i w okresie dwóch lat różnice rozwojowe pomiędzy wcześniakami a dziećmi urodzonymi normalnie zanikają (Melcher, 1937: Beton, 1940). Jeżeli wcześniaki porównuje się z dziećmi urodzonymi normalnie, biorąc za punkt wyjścia moment poczęcia, a nie urodzenia, to różnice okazują się mniejsze. Nie ma to jednak znaczenia, gdy dziecko staje się starsze (Knehr i Sobol, 1949). Różnice te zaznaczają się jednak wyraźnie w okresie, gdy dziecko zaczyna siadać, stawać i chodzić w porównaniu z dziećmi urodzonymi w normalnym czasie (Drillien, 1948). Niemowlęta, których waga urodzeniowa była poniżej 2 kg, były opóźnione w rozwoju o miesiąc lub więcej w osiemnastym miesiącu życia. Noworodki zaś, których waga urodzeniowa wynosiła od 2 do 2,5 kg (4 do 5 funtów), uzyskały swoją normę w 9 miesiącu życia (Shirley, 1958a). Zauważono, że u niemowląt najmniejszych i najlżejszych rozwój umiejętności siedzenia, stania i chodzenia był bardziej opóźniony (Drillien, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>