Badania nad środowiskiem płodowym

Rubella albo różyczka, która ma łagodny przebieg w dzieciństwie, przebyta w okresie ciąży, jak zauważono, daje takie powikłania u potomstwa, jak: katarakta, głuchota, anormalności w strukturze serca, defekty w zębach, mikrocefalia, tępota umysłowa, martwe porody, śmierć noworodków: powikłania te pojawiają się w pierwszych trzech lub czterech miesiącach ciąży (Shock, 1947: Beswick i inni 1949: Hopkins, 1949: Levinson, 1949: Weselhoeft, 1949: przestawieniu. Zmiany w warunkach środowiskowych wpływają na zmiany tempa i równowagi rozwoju między różnymi częściami organizmu. W eksperymencie z myszami, Ingalls (1950) wywołał specyficzne defekty fizyczne systematycznie redukując tlen w różnych okresach ciąży. Charakter zniekształceń potomstwa określono intensywnością i czasem, w ciągu którego nie dostarczano tlenu, czyli poprzezanoksję. Pozbawienie dostawy tlenu w ósmym, dniu ciąży na przykład decydowało o niekompletnym wykształceniu się czaszki, podczas gdy pozbawienie tlenu w dwunastym dniu ciąży wpływało na powstawanie wargi zajęczej. Niedostarczenie szczurom witaminy A decydowało o zniekształceniu oczu u młodych. Brak ryboflawiny u matek wpływał na zniekształcenie kręgosłupa u potomstwa. Tak samo brak witaminy D w diecie matki wpływał także na zniekształcenie kręgosłupa u potomstwa, ale zniekształcenie to miało inny charakter niż wywołane brakiem ryboflawiny (Warkany, 1944).

Rezultaty wymienionych badań przyczyniły się do wykrycia trzech ważnych faktów rzucających światło na przyczyny zniekształceń w rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>