Badania nad zniekształceniami

Najwięcej tego rodzaju wiadomości uzyskano z badań nad rozwojem nienormalnego zarodka lub na podstawie wywołanych eksperymentalnie zmian w organizmie niższych zwierząt. Nie można badać eksperymentalnie normalnego zarodka ludzkiego zmieniając środowisko w taki sposób, ażeby zobaczyć, jaki wpływ wywierają te zmiany na jego rozwój. Tego rodzaju metoda była zastosowana w badaniach nad zwierzętami i oświetliła pewne problemy, które dotychczas fałszywie wyjaśniano lub co do których nie można było uzyskać właściwych informacji. Na skutek zastosowania zmian w warunkach środowiskowych, niedostarczenia dostatecznej ilości tlenu i promieni ultrafioletowych, udało się eksperymentalnie wykształcić dziwolągi, to jest jednostki w znacznym stopniu odbiegające w formie i strukturze od zwykłego typu danego gatunku.

Udało się na przykład wykształcić dwugłowe dziwolągi z kijanek poprzez oddziaływanie substancjami chemicznymi lub mechanicznymi. Na skutek dodawania chlorku magnesu do wody, oczy piskorza uległy rodka przedwcześnie urodzonego jest waga 2 funty i 3 uncje (powyżej 1 kg). Jak podkreśla Guttmacher (1955) „…nie znaczy to, że wszystkie niemowlęta ważące mniej są skazane na śmierć – czasami niemowlę ważące 1 i ZU funta (poniżej jednego kg) utrzymuje się przy życiu – ani też nie znaczy, że wszystkie ważące więcej niż 1000 gramów mają szanse utrzymania się przy życiu. Znaczy to po prostu, że piód powyżej 1000 gramów ma większe możliwości utrzymania się przy życiu. W rozdziale poświęconym przedwczesnym porodom (zob. str. 162) wskażemy, czy skutki tych porodów są trwale czy przemijające i czy są przy tym poważne powikłania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>