Badanie nad dojrzewaniem i uczeniem się

Dojrzewanie dostarcza surowego materiału dla uczenia się i determinuje w znacznym stopniu bardziej ogólne prawidłowości i przebieg rozwoju zachowania się jednostki. W miarę jak struktura organizmu zmienia się i dojrzewa, zmienia się także zachowanie jednostki, które jest zależne od ogólnego rozwoju organizmu. Błędem jest przypuszczać, że dojrzewanie dotyczy okresu płodowego, a uczenie się okresu po urodzeniu. Uczenie się zachodzi w pewnym zakresie przed urodzeniem, jak również pewne formy dojrzewania pojawiają się po urodzeniu się dziecka. Wiadomo jednak, że rozwój w okresie płodowym wynika przeważnie z dojrzewania, a w bardzo małym stopniu zależy od uczenia się.

Badanie nad dojrzewaniem i uczeniem się. Przeprowadzono wiele badań eksperymentalnych nad rolą, jaką odgrywa dojrzewanie w rozwoju jednostki. Zasadniczym celem było ustalenie ważności dojrzewania w porównaniu z uczeniem się albo, wyrażając to innymi słowami, w jakim stopniu rozwój dziecka jest procesem niezależnym, a w jakim zależy on od jego doświadczenia. Problem ten jest dość trudny do rozwiązania. Badano go z różnych punktów widzenia stosując różne metody. Spośród najważniejszych metod należy wymienić następujące:

Metoda izolacji. Metoda izolacji w badaniach nad dojrzewaniem była przede wszystkim stosowana w badaniach nad zwierzętami. Główna zasada tej metody polega na izolowaniu młodej jednostki od starych jednostek tego samego gatunku po to, ażeby przekonać się, czy niektóre cechy zachowania się charakterystyczne dla tego gatunku pojawiają się bez możności uczenia się ze strony zwierzęcia. Studia nad niemowlętami prowadzone za pomocą metody izolacji nie były liczne ze względu na praktyczne trudności w uzyskaniu niemowląt do tych badań oraz ze względu na zastrzeżenia wysuwane przez rodziców i inne osoby uważające taką metodę za nieodpowiednią do badań małego dziecka. (W. Dennis, 1936 1941: M. G. Dennis i W. Dennis, 1938)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>