Bezpośrednie obserwacje zarodka ludzkiego są niemożliwe

Stwierdzenia matek w odniesieniu do ruchów zarodka mogą być błędne, jak wszystkie zeznania introspekcyjne. Stopień dokładności zeznań matki zależy w dużym stopniu od jej zainteresowań przedmiotem i przygotowaniem do naukowych metod badan. W większości wypadków jedyną zasadniczą wiedzą, jaką można uzyskać przez zastosowanie tej metody, jest fakt, że ruchy płodu są dosyć wyraźnie odczuwane przez matkę, która umie je rozeznawać i umiejscawiać. Jednakże matki mogą wykazywać różnicę wrażliwości macicy ze względu na działanie takich fizycznych czynników, jak wielkość, położenie zarodka w macicy i napięcie mięśni. Te różnice indywidualne, dotyczące progu wrażliwości, mają głęboki wpływ na introspekcyjne zeznania matek.

Pomoc techniczna i specjalne aparaty, jak: stetoskop, kardiograf, galwanometr i aparat do prześwietleń były stosowane w badaniach uderzeń serca zarodka, ruchów zarodka, pozycji zarodka oraz w badaniach nad tym, czy rozwijające się płody będą czy też nie będą bliźniętami. Ruchy zarodka mierzono za pomocą bębna umieszczonego na brzuchu matki, dzięki czemu można było notować ruchy płodu (Ray, 1932: Son- tag i Wallace, 1933, 1934, 1935a: Kellogg, 1945: Bernard, 1946: Carmichael, 1954).

Bezpośrednie obserwacje zarodka ludzkiego są niemożliwe, z wyjątkiem tych przypadków, kiedy następuje poronienie lub przedwczesne urodzenie. Zarodki te są rzadko „normalnymi”. Wykazują takie lub inne defekty, co w konsekwencji prowadzi do przedwczesnego zakończenia ciąży. Metoda zastosowana przez Minkowskiego (1921-1928a) stanowi trzecią metodę badania zarodka. Polega ona na wyjęciu żywego zarodka z organizmu matki przez zastosowanie carskiego cięcia przy lokalnym znieczuleniu. Następnie zarodek jest umieszczony w roztworze soli fizjologicznej, mającej temperaturę krwi, a potrzebnej do przedłużenia życia i prowadzenia badań. Metoda ta pociąga za sobą odcięcie noworodka od normalnego dopływu tlenu. Obserwowane ruchy zarodka powodują coraz. bardziej jego duszenie się. Wzrastający rozkład krwi ujawnia się początkowo w nadmiernej, a potem w osłabionej czynności organizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>