Biografia małych dzieci

Ameryka dała także swój wkład do biografii małych dzieci. Jedną z najwcześniejszych była biografia napisana przez filozofa Bronsona Alcotta, autora Little Women (Małe kobiety). Zbierał on protokoły z obserwacji rozwoju swojej najstarszej córki Anny od momentu jej urodzin i materiały te wydał w 1831 roku. W rok później, w 1832 roku, wydal dziennik drugiej córki Ludwiki pt. Observations on the vital- phenomena of my second child (Obserwacje nad życiem mojego drugiego dziecka).

Spośród amerykańskich biografii małych dzieci, które ukazały się w XIX wieku, najbardziej znane i najbardziej dokładne są prace Millicent W. Shinn pt.: Notes on the development of a child (Uwagi nad rozwojem dziecka), Biography of a baby (Biografia niemowlęcia), która ukazała się w 1900 roku. Obie prace są oparte na obserwacjach siostrzenicy, które autorka prowadziła od jej urodzenia do końca pierwszego roku życia. Praca Preyera posłużyła jej za wzór. Rozwój swojej siostrzenicy porównała z rozwojem syna Preyera. Następnie ukazały się inne biografie małych dzieci, spośród których należy wymienić biografie: K. C. Moore’a (1896), D. R. Majora (1906), G.V.N. Dearborna (1910) i innych. Większość z tych biografii ukazała się na początku XX wieku.

Hall i- jego kierunek badań nad dzieckiem. Drugim ważnym wkładem do rozwoju psychologii dziecka w dziewiętnastym wieku były zainteresowania badaniami, które prowadził G. Stanley Hall na Uniwersytecie Clark. Nazywa się go często „ojcem nowego kierunku badań nad dzieckiem” ze względu na powszechne zainteresowanie, jakie wywołały biografie jego dziecka oraz ze względu na jego teorie filozoficzne i wychowania, jak również na badania poszczególnych dzieci metodą obserwacji. Zainteresowania te wzrosły, gdy w roku 1891 ogłosił on swoją pracę pt. Contents of children’s minds on entering school (Rozwój umysłowy dzieci wstępujących do szkoły, 1891).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>