Bodźce wywołujące krzyk i inne dźwięki

Bodźce wywołujące krzyk noworodka pochodzą z bezpośredniego środowiska, w którym ono przebywa, lub ze stanu fizjologicznego jego organizmu (zupełnie inne przyczyny wywołują krzyk u dziecka starszego lub u dorosłych). Krzyk u noworodka pojawia się z następujących przyczyn: 1) głód, 2) ból lub niewygoda wynikające z takich szkodliwych bodźców, jak na przykład szorstkie dotykanie, obrzezanie, rany itp.: 3) czasami zmęczenie lub brak swobody ruchów. Te same rodzaje krzyku nie pojawiają się w różnych sytuacjach u różnych noworodków. Krzyk, który powstaje w takich warunkach,

Inne dźwięki. Oprócz krzyku i dźwięków wybuchowych, noworodek jest zdolny do wydawania innych dźwięków. Kichanie jest rodzajem odruchu o charakterze wybuchowym, który pojawia się w ciągu pierwszych kilku godzin po urodzeniu, a czasami przed pierwszym krzykiem. W zasadzie zdrowe niemowlę kicha kilka razy w ciągu dnia i w ten sposób oczyszcza swój nos z ciał obcych. Ziewanie jest podobnym typem dźwięku wybuchowego. Można je zauważyć dość wcześnie, już w pięć minut po urodzeniu. Kwilenie, które można odróżnić od krzyku, pojawia się podczas nieregularnego odychania. Usta są częściowo otwarte, czubek języka nie jest podniesiony, mięśnie twarzy są lekko skurczone, powieki otwarte, a jeśli są zamknięte, to nie są ściśle skurczone, dźwięki są słabe (Irwin i Chen, 1941).

Czkawka jest innym rodzajem dźwięku wybuchowego o charakterze odruchu. Może ona być obserwowana od siódmego dnia życia noworodka, a czasami zjawia się wcześniej. Czkawki trwają od kilku sekund do ponad godziny, ze średnią 5 minut i 34 sekundy. Pojawienie się napadu czkawki jest zawsze nagłe, lecz nie kończy się tak nagle. Czkawki różnicują się od zaledwie słyszalnych wdechów aż do głośnych, ostrych dźwięków. Głośne dźwięki jednak nigdy nie towarzyszą wszystkim przypadkom czkawek w jednym okresie. Przeważnie szereg czkawek było przerywanych szeregiem spokojnych oddechów. Pojedyncze izolowane czkawki pojawiają się rzadko (Wagner, 1938a).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>