Category Dziecko

ZMIANY W ORGANACH WĘWNĘTRZNYCH

Wzrost wielkości wagi dziecka w czasie lat rozwojowych nie jest wynikiem jedynie rozwoju mięśni lub tkanki tłuszczowej. Różne wewnętrzne organy związane z oddychaniem, krążeniem i trawieniem rozwijają się szybko w tym samym czasie, a wzrost ich wpływa częściowo na wzrost wagi dziecka. Aby ukazać, w jakim czasie pojawia się rozwój różnego rodzaju organów wewnętrznych, damy krótki opis rozwoju układu oddechowego, krwionośnego i trawiennego.

czytaj więcej

Odchylenia w rozwoju fizycznym – kontynuacja

Brak aktywnego udziału w życiu społecznym grupy prowadzi często do przejadania się jako do pewnej formy kompensacji (Bruch, 1940, 1941, 1943: Bruch i Touraine, 1940: Bronstein i inni, 1942: Spock, 1953). Ścisły związek pomiędzy otyłością a osobowością Bruch wyjaśniał następująco: „Przejadanie się jest często stosowane w celu pokonania niepokoju i zaspokojenia agresywnych impulsów przez dzieci, które wyrastały w nieodpowiednich warunkach utrudniających przystosowanie się i nie miały emocjonalnego poparcia ze strony tych osób, od których były najbardziej zależne”. Sontag (1946) podkreślał, że znaczne odchylenia od przeciętnych rozmiarów ciała mogą silnie wpływać na zachowanie się dziecka. „Nieświadome okrucieństwo dzieci w stosunku do tych osób, których budowa ciała znacznie odbiega od przeciętnych norm w zakresie wielkości, kształtu lub funkcji, może być ważnym czynnikiem emocjonalnego nieprzystosowania się dzieci, u których brak jest harmonii ciała”.

czytaj więcej

Kontrola motoryki

Jak wykazano, noworodki urodzone przedwcześnie są w pewnym stopniu cofnięte w rozwoju czynności motorycznych w porównaniu z noworodkami urodzonymi w normalnym terminie. Są one opóźnione, szczególnie gdy chodzi o zastosowanie palca wskazującego do pokazywania i do uchwytu szczypcowego. Przy kontroli postaw}7, zręczności i motoryki okazało się, że ich rozwój jest opóźniony. Ruchy

czytaj więcej

Błonica (dyfteryt) i paraliż dziecięcy

Błonica jest poważną chorobą, ale zachorowania można z łatwością uniknąć. Jeżeli dziecku 3-krotnie wstrzyknie się szczepionkę w niemowlęctwie i potem przypominające dawki – około roku życia, między 4 a 6 rokiem życia, a potem co 10 lat – praktycznie nie ma możliwości, aby zachorowało na błonicę. Choroba zaczyna się od ogólnie złego samopoczucia, bólu gardła i gorączki. Brudnobiałe plamki pojawiają się na migdałkach, przechodząc niekiedy na całe gardło. Zdarza się, że błonica zaczyna się w krtani, co objawia się chrypką i szczekającym kaszlem: oddychanie jest płytkie i utrudnione. Jak zawsze w przypadku bólu gardła, gorączki czy jakichkolwiek objawów krupowych należy natychmiast wezwać lekarza. Postępowanie w każdym przypadku podejrzanym o błonicę polega na natychmiastowym podaniu surowicy oraz innych leków. Do zachorowania dochodzi w tydzień po kontakcie.

czytaj więcej

Bóle brzucha i zaburzenia trawienne cz. II

Od roku życia wzwyż najczęstszą przyczyną bólu brzucha jest rozpoczynające się przeziębienie, angina czy grypa, zwłaszcza gdy początkom choroby towarzyszy gorączka. Bóle brzucha to po prostu widoma oznaka, że infekcja atakuje również jelita, podobnie jak inne narządy. Tak samo każda inna infekcja, poza wyżej wspomnianymi, może wywołać wymioty i zaparcie, szczególnie w fazie początkowej. Bywa i tak, że małe dzieci skarżą się na ból brzuszka, choć faktycznie odczuwają tylko silne nudności. I rzeczywiście wkrótce po takich skargach dochodzi do wymiotów.

czytaj więcej

Rozwój i opieka nad dzieckiem

Dziedziczność i rozwój płodu. (21-minutowa taśma filmowa z serią obrazów). Film ten ukazuje rozwój, podział i ewentualne łączenie się komórki płciowej męskiej z komórką płciową żeńską. Początkowo został wyjaśniony rozwój komórek płciowych męskich. Pokazana jest funkcja chromosomów i genów oraz ich wpływ na dziedziczenie cech. Następnie jest ukazany rozwój komórki płciowej męskiej od spermatocytu do spermatozon, czyli dojrzałych komórek płciowych. Dalej przedstawiono rozwój komórek płciowych żeńskich w jajnikach. Pokazano części jaja, podział, zapłodnienie i ponowny podział po zapłodnieniu. Chromosomy i ich geny determinują takie cechy, jak: płeć, kolor włosów i inne właściwości fizyczne i psychiczne. Kształcenie i środowisko mogą formować niektóre z tych właściwości. Film ilustruje zapłodnienie jaja przez plemnik oraz ukazuje cały rozwój zarodka aż do momentu narodzin. Wpływ środowiska rozpoczyna się w organizmie matki już po zapłodnieniu. Ponadto wskazuje przyczynę i rozwój bliźniąt jednojajowych i dwujajowych. Na fotografiach przedstawiono pierwsze momenty i pierwsze dni życia noworodka. Część filmu obejmuje rozwój podstawowych czynności fizjologicznych, jak: oddychanie, jedzenie i wypróżnianie. Przedstawione są powiązania pomiędzy wrażliwością fizyczną i emocjonalną u bardzo małych dzieci. Film jest skorelowany z rozdziałem III i IV.

czytaj więcej

Skutki porodu

Badania nad skutkami różnych rodzajów porodu ujawniły, że nawet poród naturalny, spontaniczny, nie jest pozbawiony pewnych następstw. Pewne powikłania mogą wystąpić jeszcze przed porodem, to jest wtedy, kiedy następuje przedwczesne odklejanie się łożyska lub też w przypadku zaburzeń w krążeniu, które utrudniają dostarczenie pożywienia dla płodu. Poważne następstwa może mieć niedostateczne utlenienie mózgu albo brak substancji odżywczych. W czasie porodu może zaistnieć a n o k s j a, to jest przerwanie dostawy tlenu do mózgu przy przedostawaniu się główki przez kanał porodowy, albo może nastąpić krwotok czaszkowy lub okoloczaszkowy (Benda, 1954). Ucisk na kości może spowodować złamanie kości: może również nastąpić czasowe lub stałe uszkodzenie niektórych ośrodków nerwowych albo narządów zmysłowych, jak oczy lub uszy (Pratt, 1954). W celu stwierdzenia, czy zwykły, normalny poród pozostawia jakieś ślady uszkodzeń mózgu lub wpływa na złe funkcjonowanie mózgu w pewnym okresie, które ujawniono za pomocą elektroencefalogramów, robiono zdjęcia fal mózgowych noworodków bezpośrednio po urodzeniu. Ujawniły one minimalne zaburzenia wskazujące tylko na tymczasowe uszkodzenia mózgu (Ellingson i Lindsley, 1949).

czytaj więcej

SŁABE STRONY BADAŃ NAD DZIECKIEM

Z podanego powyżej krótkiego zarysu historycznego wynika, że przyczyną opóźnienia rozwoju psychologii dziecka jako nauki nie był brak zainteresowań, ale raczej słabe strony badań, przede wszystkim o cha- rakterze społecznym. Podlegały one małej lub nie podlegały żadnej kontroli ze strony badacza. Spośród największych trudności badań nad dzieckiem należy wymienić następujące:

czytaj więcej

ROZWÓJ SYSTEMU NERWOWEGO

Rozwój systemu nerwowego jest bardzo szybki przed urodzeniem oraz w pierwszych trzech lub czterech latach po urodzeniu. Rozwój w okresie płodowym, jak wykazano w rozdziale poświęconym rozwojowi piodu, obejmował zasadniczo wzrost liczby i wielkości komórek nerwowych. Natomiast w okresie po urodzeniu rozwój dotyczy zasadniczo wzrostu niedojrzałych komórek nerwowych, które są już obecne przy urodzeniu, a nie formowania się nowych komórek. Po skończonych trzech lub czterech łatach życia rozwój systemu nerwowego postępuje naprzód, jednakże już w wolnym tempie.

czytaj więcej

Metoda psychometryczna

Metoda psychometryczna albo metoda testowa zmierza do zbadania dzieci, sklasyfikowania ich zachowania się za pomocą wystandaryzowanych testów. Na wzorach ułożonych przez Alfreda Bineta w 1905 roku rozwinęły się testy inteligencji przeznaczone do badania dzieci w różnych latach życia. W oparciu o testy inteligencji pojawiły się testy osobowości i specjalnych uzdolnień. Wprawdzie testy układane w późniejszym okresie były lepiej dostosowane do wieku młodzieży szkół średnich i kolegiów, niż do wieku dzieci w okresie szkoły podstawowej, jednakże dzięki zastosowaniu testów uzyskano niektóre wartościowe dane dotyczące kształtowania osobowości dzieci.

czytaj więcej

Biegunki przewlekłe i nawracające cz. II

Postępowanie lecznicze jest ukierunkowane głównie na oczyszczanie oskrzeli: wziewanie chłodnego i wilgotnego powietrza przy zastosowaniu nawilżacza, drenowanie oskrzeli przez odpowiednio niskie ułożenie głowy (ułatwiające odpływ śluzu), podawanie antybiotyków w razie potrzeby. Objawy ze strony przewodu pokarmowego są zwalczane wysokobiałkową, niskotłuszczową dietą, podawaniem witamin oraz enzymów trzustkowych do posiłków.

czytaj więcej