Category Porady

Badania nad zniekształceniami

Najwięcej tego rodzaju wiadomości uzyskano z badań nad rozwojem nienormalnego zarodka lub na podstawie wywołanych eksperymentalnie zmian w organizmie niższych zwierząt. Nie można badać eksperymentalnie normalnego zarodka ludzkiego zmieniając środowisko w taki sposób, ażeby zobaczyć, jaki wpływ wywierają te zmiany na jego rozwój. Tego rodzaju metoda była zastosowana w badaniach nad zwierzętami i oświetliła pewne problemy, które dotychczas fałszywie wyjaśniano lub co do których nie można było uzyskać właściwych informacji. Na skutek zastosowania zmian w warunkach środowiskowych, niedostarczenia dostatecznej ilości tlenu i promieni ultrafioletowych, udało się eksperymentalnie wykształcić dziwolągi, to jest jednostki w znacznym stopniu odbiegające w formie i strukturze od zwykłego typu danego gatunku.

czytaj więcej

Skutki porodu – kontynuacja

Badania nad starszymi dziećmi i młodzieżą urodzoną za pomocą narzędzi wykazały, że przejawiały one więcej niewłaściwych cech osobowości niż te, które urodziły się w sposób naturalny. Nadmierna aktywność, nadmierna ruchliwość, złość, roztargnienie, podniecenie, defekty mowy, szczególnie takie jak jąkanie, słaba koncentracja uwagi występowały częściej u dzieci urodzonych za pomocą kleszczy niż u tych, które rodziły się w sposób naturalny (Wile i Davis, 1941: Despert, 1946: Boland, 1951).

czytaj więcej

Bóle stawowe i tzw. wzrostowe bóle wieku dziecięcego

Niegdyś skargi dzieci na „bóle wzrostowe” w nogach i rękach uważano za zjawisko naturalne i nie przywiązywano do nich większej wagi. Zdarza się, że między 2 a 5 rokiem życia dziecko budzi się z płaczem, skarżąc się na ból w kolanie lub w łydce. Zwykle zdarza się to późnym wieczorem, ale bywa, iż powtarza się noc w noc całymi tygodniami. Często przypuszcza się, że chodzi po prostu o skurcze w łydkach.

czytaj więcej

WRAŻLIWOŚĆ NOWORODKA

Trudno jest określić, jakich wrażeń może doznawać noworodek zaraz po urodzeniu. Ze względu jednak na to, że wrażenia można najlepiej badać metodą introspekcyjną, a metody tej nie można stosować w okresie, gdy dziecko jeszcze nie mówi, nie można dokładnie określić, jakie wrażenia ma noworodek, ani porównać ich z wrażeniami dzieci starszych i dorosłych. W eksperymentalnych badaniach nad noworodkiem, ogólne kryteria, stosowane przy określaniu obecności lub nieobecności zdolności sensorycznych, dotyczą tylko reakcji motorycznych na bodźce zmysłowe, które można normalnie wywołać drogą pobudzenia narządów zmysłowych.

czytaj więcej

Opatrunki i bandażowanie

Pogryzienie przez zwierzęta. Należy szybko skontaktować się z lekarzem. Pierwsza pomoc, jakiej można udzielić, jest taka sama, jak przy skaleczeniu. Ważne jest, żeby nie stracić śladu owego zwierzęcia, ponieważ należy się upewnić, czy nie jest chore na wściekliznę. Jeśli zwierzę jest chore lub nie można go odszukać, lekarz zleca szczepionkę przeciwko wściekliźnie.

czytaj więcej

Rozój embrionu w wfazie zarodkowej

Od piątego miesiąca do okresu płodowego rozwój struktur nerwowych obejmuje rozwój aksonów i dendrytów, zmiany w synapsach i powstawanie warstwy myelinowej, ochraniającej włókna nerwowe. Dzięki tym zmianom możliwe jest uformowanie się dróg nerwowych, z których jedne funkcjonują przed urodzeniem, inne w momencie urodzenia, a jeszcze inne nie wcześniej, jak po urodzeniu. Najwcześniej dojrzewają włókna związane z podstawowymi odruchami i kontrolą wegetatywną, jak na przykład w przypadku uderzeń serca. Dojrzewanie systemu nerwowego zachodzi najwcześniej w rdzeniu pacierzowym, później w mię- dzymózgowiu, a na końcu w różnych innych okolicach kory mózgowej. Nie wszystkie części mózgu rozwijają się w tym samym czasie. Okolice kontrolujące czynności motoryczne rozwijają się znacznie wcześniej w stosunku do innych części mózgu (Carmichael, 1954).

czytaj więcej

Ruchy ciała towarzyszące krzykowi

Jak wskazuje omówiona powyżej lista reakcji ogólnych, noworodek jest zdolny do wykonywania dużej ilości ruchów. Ruchy te charakteryzuje to, że są one mniej lub bardziej nieokreślone, bezcelowe i nieskoordynowane. Są one podstawą, z której poprzez uczenie się w okresie niemowlęcym i dziecięcym wykształcą się stopniowo różne wysoko skoordynowane sprawności. różni się pod względem intensywności, długości i zależy częściowo od siły głosu niemowlęcia, a częściowo także od zewnętrznych oraz wewnętrznych bodźców, które je wywołują.

czytaj więcej

Różnice w wielkości ciała

Waga dziecka w każdym okresie zależy w pewnym stopniu od b ud o w y ciała. Chociaż jest wiele typów budowy ciała, to jednak można wyróżnić trzy główne typy: endomorficzny – charakteryzujący się tendencją do tycia: mezomorficzny – o ciężkiej prostokątnej budowie ciała i ektomorficzny – odznaczający się cienką i długą budową, szczupłymi mięśniami i długimi, cienkimi kośćmi (Sheldon i inni, 1940). Przy określaniu normalnej wagi dziecka musi być wzięta pod uwagę konstytucja ciała. Typ mezomorficzny na przykład powinien ważyć więcej w stosunku do swojej wysokości niż typ ektomorficzny. Stosunek wagi do budowy ciała jest przedstawiony na rys. 20. W celu określenia właściwej wagi dziecka, można używać najbardziej dokładnego wskaźnika, jakim jest stosunek szerokości łydki do wysokości (Masler i Suher, 1951). Otyłość wielu dzieci wskazuje, że ich waga jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do wysokości. Bardzo rzadko otyłość jest spowodowana funkcjonowaniem gruczołów. Raczej jest ona uzależniona od czynników psychicznych, takich jak na przykład uleganie dorosłym, niechęć do jedzenia, niedokładność i niesystematycz- ność w jedzeniu (Bruch, 1939, 1940, 1941, 1941a, 1943: Bruch i Touraine, 1940). Na otyłość wpływają w dużym stopniu złe nawyki jedzeniowe w rodzinie i czynniki konstytucjonalne. (Tolstrup, 1953). Wśród starszych dzieci w okresie dojrzewania apetyt wzrasta i często dochodzi do objadania się (Wolff i Bayer, 1952). Chociaż otyłość u starszych dzieci jest spowodowana nadmiarem tłuszczu w organizmie, to jednak jest także wynikiem nadmiernego rozrostu kości i mięśni (Reynolds i Asa- kawa, 1948).

czytaj więcej

Wrażliwość skóry i wzrok

Wrażliwość skóry na dotyk, ucisk, temperaturę i ból przejawia się zaraz po urodzeniu albo wkrótce po urodzeniu. Zdolność doznawania wrażeń dotyku zaznacza się bezpośrednio po urodzeniu które narządy zmysłowe są bardziej rozwinięte niż inne. Wrażenia zmysłowe są bardziej zbliżone do wrażeń dorosłych. Okazało się, że spośród wszystkich wrażeń, nawet u dzieci przedwcześnie urodzonych, najbardziej rozwinięte są reakcje na dotyk skóry. Reakcje na różne bodźce zmysłowe przejawiają się w taki sam sposób jak u dzieci urodzonych we właściwym terminie (Peiper, 1924: Gessel, 1049a).

czytaj więcej

Ogólna wielkość dziecka wiąże się z poziomem inteligencji

Różnice w wadze urodzeniowej utrzymują się poprzez lata rozwoju i są stale. Tak na przykład, u dziewcząt w 7 roku życia zauważono, że średnia różnicy wagi wynosząca 11,2 funta (ponad 5 kg) zachodziła pomiędzy dziewczętami, których waga urodzeniowa wynosiła 9 funtów i 9 uncji lub więcej (ponad 4 kg), a tymi, których waga urodzeniowa wynosiła 5 funtów i 8 uncji (ponad 2,5 kg) lub mniej. W jede- nastym roku życia różnica ta wynosi 12,8 funta (ponad 5,5 kg). Podobne różnice wykazują chłopcy. Różnice w długości ciała w momencie urodzenia także pozostają względnie stale poprzez lata dziecięce (Illingworth i inni, 1949, 1950). Chociaż niektóre zmiany w wysokości mogą pojawić się w późnym dziecięctwie lub w okresie dojrzewania, w którym zaznacza się szybki wzrost, to jednak wysokie dzieci nie będą niskie w późniejszym okresie, a niskie nie staną się wysokimi (Meredith, 1938). Środowisko rodzinne ma wpływ na zmiany wielkości ciała w okresie dziecięctwa, mimo że dzieci wykazują tendencję do osiągania wzrostu podobnego do członków ich rodziny (Howells, 1949: Bayley, 1951, 1954).

czytaj więcej

Kłopoty z oczami

Kiedy trzeba udać się z dzieckiem do okulisty. Dziecko powinno znaleźć się u okulisty, jeżeli ustawia oczy do środka (zez zbieżny) lub na boki (zez rozbieżny), i to niezależnie od wieku (punkt 372): jeżeli ma jakiekolwiek trudności z nauką szkolną: jeżeli skarży się na bolące, piekące czy zmęczone oczy: jeżeli ma zaczerwienione oczy: jeżeli cierpi na bóle głowy: jeżeli trzyma książkę za blisko oczu: jeżeli przechyla głowę na jedną stronę, przyglądając się czemuś z uwagą: jeżeli zostanie stwierdzona u niego wada wzroku podczas badania ostrości wzroku za pomocą specjalnych tablic, a tego typu badanie powinien między 3 a 4 rokiem życia dziecka wykonać lekarz opiekujący się nim stale i powtarzać je odtąd co roku aż do pójścia dziecka do szkoły, gdzie też powinno być regularnie badane. Jednakże prawidłowe odczytywanie tablic podczas badania w szkole nie oznacza jeszcze, że dziecko z całą pewnością ma oczy w absolutnym porządku. Przy jakichkolwiek oznakach męczenia się oczu dziecko i tak powinno być skontrolowane przez specjalistę. Żeby zyskać absolutną pewność, dobrze jest zaprowadzić 4-letnie dziecko do okulisty. Od 5 roku wzwyż badanie polegające na odczytywaniu tablic powinno być wykonywane co roku przez lekarza opiekującego się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole.

czytaj więcej