Category Porady

ROZWÓJ FIZYCZNY NOWORODKA

Nie ma dwóch noworodków, które by miały tę samą wielkość, ten sam wygląd i stopień rozwoju wszystkich cech fizycznych i taki sam sposób zachowania się. Jednakże rozwój wszystkich noworodków przebiega z tą samą prawidłowością. Różnice, jakie się zaznaczają, dotyczą tylko jakości, a nie ilości. Wynikają one przeważnie z różnic długości okresu ciążowego, zależą od środowiska płodowego albo od przebiegu samego porodu.

czytaj więcej

Badania nad środowiskiem płodowym – kontynuacja

Zniekształcenia w rozwoju mogą być następstwem osłabionych genów, przekazywanych dziedzicznie, lub mogą być wynikiem zaburzeń albo chorób jednego lub więcej gruczołów dokrewnych, w końcu mogą być wynikiem działania niekorzystnego środowiska płodowego. Jak wykazał Corner (1944), anormalne struktury mogą być wynikiem czy to zdrowego jaja rozwijającego się w niesprzyjającym środowisku, czy też chorego, rozwijającego się w dobrym środowisku”. Wiele defektów rozwojowych, które dawniej uważano za wynik działania dziedziczności, takie jak rozszczepienie podniebienia, warga zajęcza, szpotawe stopy albo mongolizm, uważa się obecnie za wynik działania czynników w środowisku płodowym matki, a specjalnie takich czynników, jak a n o k s j a lub niedostateczny dopływ tlenu powstały z choroby, albo też uszkodzenia, jakich doznała matka w czasie ciąży (Ingalls, 1950).

czytaj więcej

Rozwój jest ciągły – kontynuacja

Żadne cechy, czy to psychiczne, czy fizyczne, nie rozwijają się nagle. Przeciwnie, wszystkie one są wynikiem rozwoju, który rozpoczął się już przed urodzeniem. Kilka przykładów pozwoli zilustrować tego rodzaju twierdzenia. Tak na przykład pojawienie się pierwszych zębów w ciągu pierwszego roku życia nasuwa przypuszczenie, że rozwijają się one nagle. Jednakże tak nie jest. Zęby zaczynają rozwijać się wcześniej, bo już w piątym miesiącu życia płodowego, mimo że z dziąseł wyrzynają

czytaj więcej

Badania nad krzywymi wysokości wagi

Wyżej wymienione cykle wzrostu są tak powszechne i możliwe do określenia, że gotową odzież dziecięcą danej wielkości można z łatwością dopasować do odpowiedniego wieku. Szybki rozwój wzrostu w pierwszym roku życia zmusza do posiadania dwóch kompletów ubraniowych różnej wielkości: niemowlęcego dla pierwszych sześciu miesięcy pierwszego roku życia i pierwszego numeru ubrania dla następnych sześciu miesięcy pierwszego roku życia. Następny numer rozmiaru ubrania jest odpowiedni dla dziecka od jego pierwszych do drugich urodzin, podczas gdy kolejna wielkość nadaje się dla dwóch lat, własnych praw rozwoju. Różne części organizmu mają swoje własne indywidualne okresy szybkiego wzrostu i każda z nich osiąga swoją dojrzałą wielkość w swoim indywidualnym czasie. Jednakże, jak to podkreślali Merry i Merry (1950), „Wszystkie fazy wzrostu są ciągłe i zachodzą równocześnie: na przykład kręgosłup jednostki nie rośnie w jakimś jednym dniu, a pozostałe części organizmu w tym czasie nie wykazują pewnego zastoju, ani też system nerwowy nie rozwija się w jednym okresie, a mięśnie w innym: wszystkie części organizmu rozwijają się w tym samym czasie, każda część organizmu według własnej prawidłowości i według własnego tempa”.

czytaj więcej

Nieprawidłowy rozwój embrionu

Progesteron jest hormonem produkowanym przez jajniki i wydzielanym w dużych ilościach wraz z estrogenem w czasie owulacji, kiedy to dojrzale jajo uwalnia się z torebki umieszczonej w ściance jajnika. Te dwa hormony przygotowują macicę do przyjęcia zapłodnionego jaja w tym czasie, kiedy ono przechodzi poprzez jajowód do macicy. Funkcja progesteronu polega na złagodzeniu skurczów macicy, co pozwala na umocowanie się jaja w ściankach macicy i zapobiega wydaleniu jaja. Jednakże w miarę rozwoju jaja w okresie embrionalnym i później, w okresie zarodka, wzrasta ilość progesteronu potrzebna do łagodzenia skurczów macicy. Sam jajnik nie jest zdolny do wyprodukowania dostatecznej ilości progesteronu i w rezultacie pomocną funkcję spełnia tu łożysko. Sama macica wytwarza również hormon łagodzący jej skurcze.

czytaj więcej

KOŚCI DZIECKA

Kości dziecka są nie tylko mniejsze niż kości osoby dorosłej, ale różnią się także proporcjami, kształtem i układem. Rozwój dotyczy więc wzrostu wielkości kości, zmian w ilości kości i zmian w ich układzie. Jak zauważono, rozwój kości odbywa się według tej samej prawidłowości co wzrost wielkości, to znaczy, że najszybszy rozwój pojawia się w pierwszym roku życia, po którym następuje okres względnie wolniejszego rozwoju, a następnie przypada znów okres szybkiego rozwoju w okresie dojrzewania (Bayley, 1940: Harding, 1952). Po urodzeniu dziecko ma 270 kości. W okresie dojrzewania liczba kości wzrasta do 350. Potem, na skutek łączenia się pewnych kości, następuje tak duże zmniejszenie się liczby kości, że w dojrzałym układzie kostnym jest ich zaledwie 206 (Thompson, 1954). W przegubie dłoni w drugim roku życia są dwie albo trzy kości: w szóstym roku jest ich już sześć albo siedem, a pomiędzy dwunastym i piętnastym rokiem życia liczba ich wzrasta do ośmiu. Rysunek 22 ukazuje rozwój kości dłoni i przegubu u dzieci w różnych latach życia.

czytaj więcej

Ogólna prawidłowość rozwoju

Ogólna prawidłowość rozwojowa nie zmienia się pomimo przyśpieszenia rozwoju. Wszystkie dzieci przechodzą przez te podstawowe formy i w przybliżeniu w tym samym czasie. Badania Gesella (1930) zarówno nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi, jak i przenoszonymi, wykazały, że ogólny rozwój odbywa się według genetycznych następstw bez uwzględnienia nieregularności urodzin. Ponownie badane niemowlę, urodzone o dwa miesiące za wcześnie, wykazało krzywą rozwoju podobną do krzywej rozwoju niemowlęcia urodzonego we właściwym czasie. Podczas gdy prawidłowy rozwój przedwcześnie urodzonych niemowląt może być opóźniony w stosunku do rozwoju niemowląt urodzonych w normalnym terminie przez pierwsze trzy do czterech miesięcy po urodzeniu, to po tym okresie dorównuje rozwojowi normalnej jednostki w tym samym wieku (Melcher, 1937).

czytaj więcej

Powikłania w fazie zarodka

Newberry (1941) zaobserwowała trzy następujące rodzaje ruchów płodu: 1) wolne ruchy skręcania, wyprostowania, pchania i obracania się: 2) szybkie ruchy kopania, szarpania i pchania kończynami: 3) drgawki albo rytmiczne serie szybkich, konwulsyjnych ruchów. Ruchy kopania okazały się najbardziej rozwiniętą formą ruchliwości płodu, a drgawki mięśni formą najmniej rozwiniętą. Rysunek 12 przedstawia krzywe dla tych trzech rodzajów ruchów płodu.

czytaj więcej

TEMPO ROZWOJU

Rozwój fizyczny czy psychiczny nie jest jednostajnym procesem, w którym co roku zaznacza się to samo tempo wzrostu. Tempo wzrostu jest nadzwyczaj szybkie w okresie płodowym, kiedy jednostka rozwija się z mikroskopijnie małej komórki zarodkowej do wielkości noworodka ważącego w przybliżeniu 3 kg i mającego długość około 50 cm h Po urodzeniu długość noworodka wynosi 0,3 wysokości osoby mającej osiemnaście lat życia. Wyjaśniając to w inny -sposób można powiedzieć, że po dziewięciu miesiącach życia wzrost niemowlęcia będzie wynosić w przybliżeniu Va wzrostu, jaki osiągnie w osiemnastym roku życia. Od poczęcia do narodzin waga jednostki wzrasta około 11 000 000 razy, a od urodzenia do dojrzałości waga ciała wzrasta tylko 22 razy. Znaczy to, że 99% wzrostu wagi przypada na okres płodowy (Scheinfeld, 1950).

czytaj więcej

Rozwój odbywa się według określonego prawa

W rozwoju człowieka można zaobserwować pewne charakterystyczne właściwości, które w dużym stopniu wpływają na prawidłowość jego rozwoju. Trudno określić te właściwości wszechstronnie, tak aby można było ułożyć je kolejno według stopnia ważności. Mimo to należy dokonać próby uszeregowania podstawowych właściwości, które najbardziej decydują o rozwoju. Właściwości te są następujące:

czytaj więcej

Alkohol a płód

Ze względu na pojawiającą się obecnie wśród kobiet tendencję do picia wódki, powstaje wiele teorii, mających jednak mało naukowych dowodów, które wykazywałyby wpływ działania alkoholu na potomstwo. Jeżeli nawet matka nie pije, to komórka płciowa męska może być osłabiona na skutek używania alkoholu przez mężczyznę przed zapłodnieniem. Ponieważ płód otrzymuje pożywienie z krwi matki, oczywiste jest, że stałe wprowadzanie do krwi substancji chemicznych, które utrudniają przystosowanie się fizjologicznym mechanizmom matki, w taki lub inny sposób musi oddziaływać na płód. Kiedy wprowadzanie substancji chemicznych przekroczy górne granice, występują objawy sygnalizujące niebezpieczeństwo. Są to: nerwowość, bezsenność, nieregularne bicie serca. Wskazują one na to, że na płód działały szkodliwe substancje. Nawet nieznaczne spożycie alkoholu daje się wykryć w mleku matki.

czytaj więcej