Cechy nerwowości u noworodków

Wykazano, że cechy nerwowości albo zaburzenia w zachowaniu się są liczniejsze wśród przedwcześnie urodzonych niż u dzieci urodzonych normalnie (Hess i inni, 1934: Shirley, 1939: Benton, 1940: Beskow, 1949: Howard i Morrell, 1952). Ujawniono wiele zaburzeń w normalnym zachowaniu się, włączając w to ssanie kciuka i palca, obgryzanie paznokci, onanizm, trudności psychosomatyczne (zły sen, moczenie się), zaburzenia emocjonalne (drażliwość, wstydliwość, wybuchy złości, wybuchy gniewu i tendencje do spazmów przy najlżejszej prowokacji), a w związku z tym i zaburzenia w sferze intelektualnej (zaburzenia w koncentracją trudności w skupieniu uwagi i zapominanie), wstydliwość, wytrwały upór wobec kierunku spełnienia czyichś życzeń, szczególna gestykulacja rąk i nadwrażliwość na dźwięki (Hess i inni, 1934: Shirley, 1949: Benton, 1940). Nawet wśród starszej młodzieży urodzonej jako wcześniaki spotyka się częściej niż u młodzieży urodzonej w normalnym terminie takie objawy, jak obgryzanie paznokci, nawykowe spazmy, chroniczny onanizm (Howard i Morrell, 1952),

Wyjaśnienia, dotyczące większej ilości i różnorodności cech nerwowości wśród wcześniaków, prowadziły w większości przypadków do potępienia warunków środowiskowych, Jersild (1947) przypuszcza, że dzieci urodzone przedwcześnie są początkowo bardzo ochraniane, a następnie zmuszane do dorównania dzieciom urodzonym normalnie. W konsekwencji tego stają się one nerwowe. Zgodnie z Bentonem (1940), większą frekwencję cech nerwowości wśród dzieci przedwcześnie urodzonych wywołują czynniki dziedziczne, uszkodzenia przy porodzie, zle odżywianie i początkowe nawyki w karmieniu.

Shirley (1939) twierdzi, że „…jest możliwe, iż środowisko przedwcześnie urodzonych jest całkowicie odpowiedzialne za rozwój ich cech nerwowości”, Kiedy noworodki są zbyt małe, .wówczas matki są niespokojne o nie i odnoszą się do nich z wielką troskliwością. Później wymagają od dziecka wysiłku, aby wyrównało opóźnienie w stosunku do dziecka urodzonego w terminie normalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>