Cefalokaudalne następstwo

W okresie płodowym, jak i pozapłodo- wym rozwój odbywa się według cefalokaudalnego następstwa, to znaczy, że kontrola ciała, jak również rozwój samej struktury zaznacza się początkowo w okolicach głowy, a później przechodzi do dalej położonych części ciała. Przy końcu drugiego miesiąca długość głowy płodu dorównuje prawie długości tułowia (Gesell, 1954). U noworodka wrażliwość skóry najpierw zaznacza się w górnych częściach ciała, zanim pojawi się w dolnych (Sherman i Sherman, 1925).

Cefalokaudalne następstwo może zaznaczyć się także w funkcjach motorycznych. Kiedy niemowlę jest umieszczone w pozycji pochyłej, może podnosić głowę za pomocą szyi, zanim uczyni to przez podniesienie piersi albo zanim zacznie siadać. Może ono kontrolować mięśnie szyi, zanim będzie mogło kontrolować mięśnie ramion i nóg. Wcześniej opanowuje kontrolę ramion i nóg niż mięśni stóp i rąk. Przy końcu dwudziestego tygodnia życia niemowlę kontroluje mięśnie oczu, głowy i ramion, ale tułów jest jeszcze wiotki, tak że musi być ono podpierane lub przymocowane do krzesła, aby mogło utrzymać się w pozycji siedzącej. W okresie tym okolice miednicy i kończyn są jeszcze bardzo niedojrzałe (Gesell, 1954).

W cefalokaudalnym następstwie rozwój nie przejawia się tylko w kierunku długości osi od głowy do stóp, ale przebiega on także od centralnych segmentów ciała do peryferyjnych. We wczesnych fazach rozwoju ramiona i nogi działają jako całość. Stopniowo zaznacza się kontrola w stawie łokciowym i w stawie przegubu dłoni. Później przeja- wia się w stawie kolanowym i skokowym. W badaniach nad chwytaniem zauważono, że łokieć i palce biorą udział w ruchach sięgania, która to umiejętność zaznacza się pomiędzy 16 a 40 tygodniem życia (Halverson, 1953), Kontrola nóg i stóp w czasie stania i chodzenia pojawia się nie wcześniej jak około 60 tygodnia życia (Gesell, 1954),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>