CYKLE WZROSTU

Wzrost jest rytmiczny, lecz nieregularny. Dziecku nie przybywa określona liczba kilogramów rocznie albo pewna liczba centymetrów w wysokości. Przeciwnie, rozwój odbywa się cyklami lub falami, okresami albo fazami (Scammon, 1942: Krogman, 1948: Thompson, 1954). Wzrost nie jest czymś przypadkowym. Krogman (1948) wykazał, że „Dziecko wzrasta zgodnie z pewnymi biologicznymi prawami, odziedziczonymi w rozwoju filogenetycznym. Znaczy to, że człowiek wykazuje pewną prawidłowość w rozwoju wzrostu, która jest ujęta w jego filogenezie, a specjalnie w ontogenezie. Badania pozwoliły na analizę tych czynników oraz wykazały, że rozwój człowieka odbywa się według pewnej prawidłowości. Ostatecznie mamy właściwe pojęcie o tym, na czym polega normalny ludzki wzrost”.

Badania nad cyklami wzrostu ujawniły, że są cztery wyraźne okresy, z których dwa charakteryzuje wolny wzrost, a dwa szybki. W okresie od urodzenia do dwóch lat zaznacza się szybki wzrost, po tym okresie następuje okres wolnego wzrostu trwający do okresu pubertalnego albo dojrzewania płciowego, który przeważnie rozpoczyna się pomiędzy 8 a 11 rokiem życia. Od tego okresu do 15 lub 16 lat zaznacza się szybki wzrost, po którym następuje dosyć nagły spadek tempa wzrostu aż do czasu dojrzałości (Meredith, 1935: Scammon, 1942: Krogman, 1948: Thompson, 1954). Ze względu na to, że wzrost jest procesem, w którym następuje zużycie energii, jest ważne, aby praca, którą się daje dziecku do wykonania, była odpowiednia oraz miała na względzie aktualny wzrost dziecka (Krogman, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>