CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ CZ. II

Płeć. Istnieją już wystarczające dowody, za pomocą których można wykazać, że płeć odgrywa ważną rolę w rozwoju fizycznym i umyslo- wym dziecka. Zaznaczają się wyraźne różnice w tempie rozwoju fizycznego w zależności od płci. Po urodzeniu chłopcy są nieznacznie więksi niż dziewczynki, ale dziewczynki rosną i dojrzewają szybciej niż chłopcy. Normalnie dziewczęta dojrzewają pod względem seksualnym o rok wcześniej niż chłopcy i w tym samym czasie są wyższe od chłopców. Zaznacza się to dokładnie w okresie przed pokwitaniem, między dziewiątym a dwunastym rokiem życia. Dziewczęta osiągają także szybciej swoją dojrzałą wielkość niż chłopcy. W rozwoju umysłowym, który mierzy się za pomocą testów inteligencji, zachodzi nieznaczna różnica na korzyść dziewcząt. Dziewczęta rozwijają się umysłowo wcześniej niż chłopcy i swoją dojrzałość umysłową osiągają nieco szybciej.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego. W ostatnich latach badania w dziedzinie endokrynologii wykazały, jak ważną rolę odgrywają niektóre gruczoły wydzielania wewnętrznego w fizycznym i umysłowym rozwoju dziecka. Gruczoły te wpływają na rozwój w okresie płodowym i po urodzeniu. Kilka z nich, które, jak już dokładnie wiadomo, wpływają na rozwój, omówimy poniżej.

Poziom wapna we krwi jest regulowany przez gruczoły przytarczy- cowe, które znajdują się w szyi w pobliżu tarczycy. Niedoczynność tych gruczołów wpływa na osłabienie wzrostu kości i na nadwrażliwość mięśni. Tyroksyna produkowana przez tarczycę jest potrzebna dla rozwoju fizycznego i umysłowego. Niedoczynność tarczycy w okresie rozwojowym hamuje fizyczny i umysłowy rozwój dziecka, powodując kretynizm lub idiotyzm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>