CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PŁODU CZ. II

Kiedy matka jest źle odżywiana lub niedożywiona, wówczas zarodek nie otrzymuje potrzebnych składników pożywienia z krwi matki i wzrost płodu jest zahamowany. Złe odżywianie pozbawione witamin jest gorsze niż mała ilość pożywienia. W wyniku tego pojawiają się albo jakieś zniekształcenia fizyczne, jak na przykład angielska choroba, pobudliwość nerwowa, ogólne osłabienie fizyczne albo mniej lub bardziej wyraźne osłabienie rozwoju umysłowego (Sontag, 1941). Brak witamin w diecie matki ciężarnej, a szczególnie brak złożonej witaminy B, wpływa ujemnie na inteligencję dziecka we wczesnych latach życia. Dotychczas nie stwierdzono, czy skutek ten zostanie później skompensowany („New York Times”, 1955a).

Wybitnie złe odżywianie może być spowodowane trudnymi warunkami materialnymi lub warunkami wojennymi. Gdy odżywianie się matek ciężarnych w ostatnich 3 do 6 miesięcy było określone jako złe, dobre lub bardzo dobre, wówczas zauważono, że te matki, których odżywianie było jakościowo powyżej przeciętnej normy, rodziły niemowlęta o dobrym lub bardzo dobrym stanie fizycznym. Przeciwnie, matki, których odżywienie było złe, rodziły tylko w 5°/o dzieci o dobrym lub bardzo dobrym stanie zdrowia, a pozostałe dzieci tych matek wykazywały zły stan zdrowia, rodziły się martwe lub umierały we wczesnym niemowlęctwie (Ellis i inni, 1941: Burke, 1949). Waga i długość płodu zmniejsza się z chwilą, gdy odżywianie matki staje się gorsze (Burke i inni, 1949). Nie ulega kwestii fakt, że „…wybitnie złe odżywianie się matek pochodzących z ubogich środowisk wywołuje tragiczne skutki u ich dzieci” (People’s League of Health Report, 1942).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>