CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PŁODU

Jest wiele tradycyjnych przekonań dotyczących wpływu aktywności matki i różnych stanów jej organizmu, które mają decydować w mniejszym lub większym stopniu o rozwoju dziecka w jej organizmie. Do czasów obecnych jest mało badań naukowych, które wyjaśniłyby działanie tych czynników. Chociaż badacze są powszechnie przekonani, że różnorodność w odżywianiu się, stan zdrowia i wydzielanie gruczołów mają wpływ na układ krwi matki, a zatem i na rozwój zarodka, to jednak zakres tego wpływu nie jest dostatecznie zbadany. Czasami jest trudno, a czasami wręcz nie można wyjaśnić, czy skutek jest wywołany działaniem danego określonego czynnika czy innego.

Są jednak dowody wskazujące na to, że środowisko płodowe jest czynnikiem bardzo ważnym w rozwoju płodu. Obejmuje ono stan hormonów w organizmie, zażywanie lekarstw i wiele innych czynników (Sontag, 1941). Każde zaburzenie w środowisku płodowym może przyczynić się do zmian w funkcjach i strukturach organizmu płodu przed urodzeniem, a nawet bezpośrednio po urodzeniu. Jak poważne i jak stałe są wpływy tych czynników na rozwój płodu, zależy to nie tak bardzo od samych czynników, ale przede wszystkim od okresu, w którym one działają (zob. str. 110). Dotychczas stwierdzono, że na rozwój płodu mają wpływ następujące czynniki:

Pożywienie. W tym czasie, kiedy rozwój zarodka jest najszybszy, to jest w późniejszym okresie ciąży, pożywienie matki jest rzeczą najważniejszą i powinno być tak dobrane, aby mogło zaspokoić potrzeby zarodka. Zarodek potrzebuje białka do budowy nowych tkanek i naprawy zniszczonych, tłuszczu na formowanie się tkanki tłuszczowej, jako paliwa dla organizmu i jako rezerwy gromadzonej w tkance tłuszczowej, potrzebuje również węglowodanów, wytwarzających siłę i energię. Nieznaczne niedożywienie matki pod względem ilościowym i jakościowym nie wywiera poważnego skutku, ale duże braki w odżywianiu wywierają wpływ na rozwój płodu (Smith, 1940: Sontag and Wines, 1947: Burkę i inni, 1943, 1949).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>