CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ

Tempo i kierunek rozwoju można zmieniać za pomocą czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Wzrost fizyczny zależy częściowo od pożywienia i ogólnego stanu zdrowia, a częściowo od takich czynników, jak: słońce, świeże powietrze i warunki klimatyczne. Struktury osobowości ulegają bardziej wpływom postaw niż stosunkom społecznym. Mogą jednak zachodzić również przypadki odwrotne.

Jak wykazano, rozwój nie jest wynikiem wpływu jednego tylko czynnika, ale wielu, z których każdy wiąże się z innymi, a wszystkie razem są powiązane ze sobą. Stopień ważności różnych czynników nie był nigdy określony, jednakże jest oczywiste, że niektóre z nich odgrywają ważniejszą rolę niż inne. Czynniki te ułożone, tak dalece, jak to jest możliwe, według stopnia ich ważności, są następujące:

Inteligencja. Ze wszystkich czynników wpływających na rozwój dziecka, inteligencja odgrywa najważniejszą rolę. Wysoki stopień inteligencji wiąże się z szybkim rozwojem, natomiast niski stopień inteligencji wiąże się z opóźnieniem w rozwoju. Problem ten zilustruje kilka przykładów podanych poniżej. W okresie, w którym dzieci zaczynają chodzić i mówić, przeprowadzono dokładne badania poziomu ich inteligencji. Na podstawie wyników badań zauważono, że bardzo zdolne dzieci zaczynają chodzić w 13 mieś., przeciętnie zdolne w 14 mieś., dzieci zdecydowanie opóźnione w rozwoju umysłowym w 22 mieś. i idioci w 30 mieś. W odniesieniu do rozwoju mowy zauważono, że bardzo zdolne dzieci zaczynają mówić po raz pierwszy w 11 mieś., przeciętnie rozwinięte dzieci w 16 mieś., opóźnione w rozwoju umysłowym w 34 mieś. i idioci w 51 mieś. (Terman, 1926).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>