DETERMINACJA PŁCI CZ. II

Chromosomy X i Y. Wykrycie chromosomów płciowych wykazało, że czynniki, które rzeczywiście determinują płeć, są wewnętrzne oraz że płeć zapłodnionego jaja pojawia się już w chwili poczęcia. W każdym gatunku, w którym zachodzi reprodukcja płci, jedna z płci posiada parę chromosomów, z których jeden jest podobny do innych chromosomów, a drugi jest zupełnie odmienny. Oddzielne chromosomy występują tylko u mężczyzny, podczas gdy kobieta posiada wszystkie połączone pary chromosomów. Płeć jest zdeterminowana przez obecność lub nieobecność w dojrzałym plemniku pary niepołączonych chromosomów, to jest chromosomów XY. Rys. 13 wskazuje, jak męskie i żeńskie chromosomy łączą się w celu określenia płci nowego osobnika.

Po podziale plemnika w czasie okresu dojrzewania, połowa plemnika zawiera chromosom X, a druga połowa chromosom Y, który różni się wielkością i kształtem od chromosomów parzystych. Tak więc w okresie dojrzewania plemnika istnieją 23 pary chromosomów parzystych i dodatkowa, jedna para, składająca się z chromosomów X i Y.

W czasie podziału pojawiają się dwa rodzaje plemników. Jedne z nich posiadają 23 chromosomy parzyste lub chromosomy X i jedną parę nieparzystą z chromosomem Y, Drugi typ zawiera 24 parzyste albo 24 chromosomy X. Te dwa rodzaje plemników pojawiają się w tej samej liczbie. W przypadku jaja żeńskiego, wszystkie mają równą liczbę chromosomów parzystych. Kiedy jajo zostaje zapłodnione przez plemnik z chromosomem Y, wówczas pojawi się potomek męski, gdy natomiast zostanie zapłodnione przez plemnik z wszystkimi chromosomami X, to pojawi się potomek płci żeńskiej. Nikt nie może z góry przepowiedzieć pici oraz nikt nie może wpłynąć na łączenie się jaja z plemnikiem zawierającym chromosomy parzyste albo z plemnikiem zawierającym chromosomy nieparzyste. Gdy nastąpi zapłodnienie, wówczas nic nie można zrobić w celu zmiany płci w zapłodnionej komórce. Z tego względu determinacja płci jest sprawą przypadku. Nie ma nic takiego, co mogłoby podlegać kontroli lub wpływom zabiegów ludzkich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>