DETERMINACJA PŁCI

Przez całe wieki zastanawiano się nad dwoma ważnymi problemami związanymi z determinacją płci, Pierwszy z nich dotyczył prób przepowiadania płci nieurodzonego jeszcze dziecka już we wczesnym okresie ciąży, drugi natomiast to kontrola nad formowaniem się pożądanej płci. W związku z tym rozwinęły się zabobonne wierzenia i praktyki, które miały mieć decydujący wpływ na kontrolę płci. Omówimy je pokrótce, aby wykazać, jak ważną rolę odgrywały te zabobonne wierzenia w przeszłości.

Przepowiadanie płci. Pojawiło się wiele teorii mających na celu przepowiadanie płci rozwijającego się zarodka. Wiele z nich miało bardzo naiwny i wprost śmieszny charakter. Moneta rzucona ponad ramionami mężczyzna w noc poślubną wszedł do łóżka w butach, to z pewnością miał się narodzić chłopiec. Niektóre teorie podkreślały, że poczęcie bezpośrednio po menstruacji powoduje narodzenie się płci żeńskiej. Inne teorie twierdziły, że pokarm, jakim odżywia się matka w czasie ciąży, może wpływać na płeć dzieci. Wierzono na przykład, że dziewczynka urodzi się wtedy, gdy matka będzie spożywała dużą ilość cukru. Miesiąc, w którym nastąpiło zapłodnienie, miał determinować płeć (Gilbert, 1939). Panuje przekonanie, że jeżeli kobieta ciężarna zażywa regularnie pewne lekarstwa, może to wpłynąć na urodzenie chłopca czy dziewczynki. Jeżeli ma się narodzić chłopiec, muszą to być płyny alkaliczne, podczas gdy o urodzeniu się dziewczynki decydują płyny zawierające kwasy (Fasten, 1950). Ostatnie badania eksperymentalne zaprzeczyły wszystkim dawnym teoriom i dostarczyły wreszcie dokładnych danych naukowych, wyjaśniających problemy, które człowiek starał się rozwiązać w ciągu wielu wieków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>