Dzieci trudne

W tym samym czasie, gdy rozwijały się zainteresowania badaniami normalnego dziecka, pojawiły się również zainteresowania dzieckiem trudnym. Przyczyniły się one do założenia kliniki, którą zorganizowano przy państwowej szkole dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym w Bewerly, w stanie Massachusetts, w roku 1891. W pięć lat później, w 1896 roku, Witmar założył Klinikę Psychologiczną przy Uniwersytecie Pensylwańskim. W klinice tej udzielano pomocy i porad dzieciom, które sprawiały trudności w szkole, rodzinie lub w życiu społecznym. W tym samym roku założono Instytut Psychiatryczny w New Yorku. Był to początek zainteresowań badaniami dzieci trudnych i umysłowo upośledzonych, które to badania stały się jedną z bardzo ważnych dziedzin psychologii dziecka w dwudziestym wieku.

Wkład teorii ewolucji do psychologii dziecka. Ewolucjoniści dziewiętnastego wieku w dużym stopniu przyczynili się do rozbudzenia zainteresowań badaniami nad dzieckiem. W celu poparcia swojej hipotezy, że człowiek pochodzi od zwierząt, skwapliwie wykorzystywali oni każdy dowód, jaki mogli uzyskać z badań nad dzieckiem. Uważali oni niemowlę za brakujące ogniwo między zwierzęciem a człowiekiem oraz podkreślali fakt, że dziecko w swoim rozwoju rekapituluje albo przechodzi przez następujące po sobie różne stadia rozwojowe życia zwierząt. Odruch chwytania, powszechnie znany jako odruch darwinowski, traktowali jako przeżytek epoki praczłowieka, kiedy to niemowlę lgnęło do matki albo chwytało się gałęzi drzew, aby móc utrzymać się przy życiu. Uważali oni, że pełzanie niemowlęcia jest rekapitulacją ruchów ryby, czołganie – ruchów ssaków i bieganie – ruchów dzikiego człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>