Dziecięstwo i adolescencja

Dziecięctwo. Dokładnie mówiąc, dziecięctwo obejmuje lata od drugiego roku życia do okresu dojrzewania płciowego, chociaż często cały okres niedojrzałości od urodzenia się dziecka aż do dojrzałości nazywa się dziecięctwem. Początkowo rozwój w tym wieku charakteryzuje fakt, że dziecko zaczyna kontrolować swoje środowisko. Jako niemowlę uczyło się kontrolować swoje ciało, teraz chce kontrolować środowisko w taki sposób, aby stać się jego częścią. Gdy nie potrafi tego uzyskać, wówczas zaczyna dążyć do posługiwania się mową jako środkiem do zdobycia wiadomości, których potrzebuje. W wyniku tego, jest ono często „żywym znakiem zapytania”. W tym okresie dziecko uczy się także społecznego przystosowania się. Od około szóstego roku życia uspołecznienie staje się czymś bardzo istotnym. Określenie „wiek bandy” łączy się czasami z tym okresem ze względu na wszelkiego rodzaju aktywność grupy, która odgrywa w tym czasie istotną rolę w życiu dziecka.

Adolescencja, Okres adolescencji obejmuje lata od początku okresu dojrzewania, to jest między jedenastym a trzynastym rokiem życia dziecka, do końca okresu dojrzewania, to jest około dwudziestego pierwszego roku życia. Ze względu na to, że jest to długi okres rozwoju oraz ze względu na różne formy rozwojowe przejawiające się w różnym czasie tego samego okresu, można go podzielić na trzy krótkie podokresy: a) przedadolescencji, b) wczesnej adolescencji i c) późnej adolescencji.

Przedadolescencja. Jest to krótki okres, obejmujący w przybliżeniu jeden rok, który poprzedza bezpośrednio właściwą adolescencję. U dziewcząt na ogół przypada między jedenastym a trzynastym rokiem życia, podczas gdy u chłopców o jeden rok później. Charlotta Bühler z Wiednia nazywa ten podokres „fazą negatywną” ze względu na pojawianie się przeważnie negatywnych postaw lub reakcji w zachowaniu się dziecka w tym czasie. Szybki rozwój fizjologiczny życia seksualnego wywołuje zaburzenia w życiu emocjonalnym i społecznym, których dziecko nie poddaje kontroli, która rozwinęła się we wcześniejszym okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>