EMOCJE NOWORODKA

Badań eksperymentalnych nad emocją noworodka jest niewiele, jednakże zakres tych badań jest obszerny. Opierając się na teorii Watsona (1925, 1925a), stwierdzającej, że bezpośrednio po urodzeniu lub wkrótce po urodzeniu zaznaczają się tylko trzy wyraźne reakcje, które mogą być wywołane specjalnymi bodźcami, przeprowadzono wiele badań w celu określenia, czy noworodek jest zdolny do objawów emocjonalnych, takich jak złość, strach i miłość, opisanych przez Watsona. Badania te ujawniły, że zachowanie się noworodka charakteryzuje ogólna aktyw- wywołać frustracje, które wskazują na to, że powstały one pod wpływem reakcji warunkowych (Marquis, 1941, 1943).

Zastosowanie metody odruchów warunkowych do innych sytuacji niż karmienie nie dało wyraźnych dowodów na tworzenie się reakcji warunkowych. Faktycznie, jak wykazano, reakcje warunkowe trudno wywołać w pierwszych dziesięciu dniach życia, a jeżeli nawet one się wytworzą, to są nietrwałe. W zasadzie można stwierdzić, że u wielu noworodków, nie można wykształcić odruchów warunkowych, a jeżeli nawet uda się je wywołać, to jednak charakteryzują się one niestałością reakcji, choćby początkowo wydawało się, że odruchy te działają skutecznie na dodatkowe bodźce (Kasatkin i Levikowa, 1935: Wenger, 1936: Wickens i Wickens, 1940: Pratt, 1954). Ze względu na niedojrzałość kory mózgowej u noworodka, ograniczona jest nie tylko możliwość wykształcenia odruchów warunkowych, ale i to, co zostało choćby w małym stopniu uwarunkowane, nie ma trwałej wartości (Merry i Merry, 1950).

Zagadnienie, czy jest możliwe uwarunkowanie uczuć dziecka w sposób łatwy i szybki w ciągu pierwszego roku życia, nie było poddane badaniom, podobnie jak zagadnienie uwarunkowania upodobań smakowych, jako mniej ważne, ze względu na to, że pożywienie noworodka jest ograniczone i nieurozmaicone. Kompletna nieświadomość noworodka o obecności osób w jego środowisku nie stwarza możliwości badania uwarunkowanych społecznych upodobań i niechęci. Dlatego też uczenie się, które następuje poprzez stosowanie metody odruchów warunkowych, może mieć miejsce tylko w powiązaniu z karmieniem i uczuciami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>