Faza embrionalna – kontynuacja

Ogniwem łączącym embrion z łożyskiem jest pępowina, która jednym końcem jest przymocowana do ścian żołądka embrionu, a drugim końcem do łożyska. Pępowina składa się z naczyń krwionośnych połączonych w jedną pojedynczą strukturę, przypominającą sznur. Pępowina nie ma nerwów i wobec tego procesy myślenia nie mogą być prze- kazywane od matki do płodu. W tym czasie pępowina grubieje do wielkości kciuka człowieka i ma około 10 do 20 cali (20 do 30 cm) długości. Długość ta jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia ona aktywność płodu.

Trzecią strukturą, która rozwija się w okresie embrionów i która spełnia pożyteczną rolę do czasu urodzenia się dziecka, jest pęcherz płodowy. Jest to worek wypełniony płynem, ochraniający delikatną tkankę embrionu przed uszkodzeniami do czasu narodzin. Pęcherz składa się z czterech warstw i jest przymocowany do łożyska, zawiera on wody płodowe, w których rozwija się embrion. W miarę rozwoju płodu pęcherz rozszerza się do takiej wielkości, która pozwala na przystosowanie się do wzrastającej wielkości płodu. Bezpośrednio przed urodzeniem się dziecka, pęcherz pęka, uwalnia płyny, które torują dro- gę rodzącemu się dziecku. W kilka minut po urodzeniu się dziecka, pęcherz, łożysko i pępowina zostają wydalone z organizmu matki jako pozostałości pourodzeniowe (popłód). Ich użyteczność skończyła się z chwilą, gdy dziecko przyszło na świat.

Uformowanie się łożyska, pęcherza i pępowiny pozwala na ochronę i rozwój embrionu. Krew matki przepływa do łożyska z arterii znajdujących się w ścianach macicy, dostarczając tlen, wodę i materiały odżywcze, zawarte w krwi matki, które są przekazywane poprzez pępowinę do embrionu. Nie ma bezpośredniego powiązania między naczyniami krwiobiegu embrionu a krwiobiegiem matki. Jedynym połączeniem jest łożysko, które łączy pewne elementy krwiobiegu matki z pępowiną dostarczając krew do embrionu. Zużyte produkty przekazywane są pępowiną do krwi matki i usuwane z jej organizmu poprzez organy wydalnicze. Embrion rozwija własny system krążenia, ale jest on uzależniony od łożyska, które działa jako filtr w dostarczaniu pożywienia i usuwaniu zużytych produktów (Gilbert, 1939: Corner, 1944: Gesell, 1949: Carmichael, 1954: Potter, 1955).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>